PGE wybrała ofertę GE i Polimeksu na ok. 3,7 mld zł na bloki gaz. w Dolnej Odrze

ISBNews
03.01.2020 15:04
A A A


Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zaakceptowała wybór oferty konsorcjum General Electric Global Services GmbH (lider), Polimex Mostostal i General Electric International Inc. w postępowaniu na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, podała grupa. Wartość oferty wynosi ok. 3,7 mld zł netto, a wartość powiązanej 12-letniej umowy serwisowej wynosi ok. 1,03 mld zł netto.

"Zawarcie kontraktu na budowę bloków planowane jest do końca lutego 2020 r. Termin rozpoczęcia prac projektowych zostanie określony po zawarciu kontraktu i po opracowaniu szczegółowego harmonogramu realizacji zadania" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, PGE GiEK oczekuje, że przekazanie nowych jednostek do eksploatacji nastąpi w grudniu 2023 roku.

Planowane bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra znalazły się wśród jednostek wytwórczych, które uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2024, przypomniano także.

W połowie czerwca 2019 r. PGE GiEK uruchomiła postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1 400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia zakłada realizację inwestycji w formule "pod klucz".

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)