UOKiK wydał warunkową zgodę na przejęcie spółki Medix przez DOZ

ISBNews
07.01.2020 11:40
A A A


Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez DOZ kontroli nad spółką Medix, podał Urząd. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży przez Medix apteki w Tczewie, dzięki czemu koncentracja nie spowoduje zagrożenia dla konkurencji na lokalnym rynku.

Uczestnicy koncentracji działają na rynku farmaceutycznym. DOZ zarządza aptekami działającymi pod nazwą "DOZ Apteki dbam o zdrowie", a Medix jest franczyzobiorcą kilkunastu placówek tej sieci.

Jak podał Urząd, w tej sprawie konieczne było skierowanie postępowania do II etapu. UOKiK przeprowadził badanie rynku, z którego wynikało, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach w Tczewie. Dlatego Urząd wydał zastrzeżenia do koncentracji, podkreślono.

"Nasza analiza pokazała, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na terenie Tczewa. Jednocześnie możliwe było wydanie decyzji warunkowej. Sprzedaż jednej z aptek zapobiegnie negatywnym skutkom tej koncentracji" - powiedział wiceprezes UOKiK Michał Holeksa, cytowany w komunikacie.

Medix będzie musiał sprzedać placówkę przy ul. Sobieskiego 38a w Tczewie. Nabywca nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co DOZ i musi zostać zaakceptowany przez UOKiK. W umowie kupna musi się znaleźć klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie kontynuował w tym miejscu działalność apteczną, podano także.

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem UOKiK przyjął, że apteki konkurują ze sobą na obszarze kilometra. Wynika to z faktu, że konsumenci najczęściej wybierają apteki w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni, gdzie większość z nich chodzi pieszo. Dojeżdżają zazwyczaj jedynie mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek.

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podsumowano.

(ISBnews)