Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

ISBNews
08.01.2020 08:17
A A A


Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję z 30 sierpnia 2019 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego Ciechu Soda Polska - spółki zależnej Ciechu - w podatku od towarów i usług (VAT) za grudzień 2014 roku w kwocie 25 731 601 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 25 277 408 zł, podał Ciech.

"Decyzja II instancji jest wymagalna i może spowodować konieczność ponownej wpłaty kwoty zobowiązania z odsetkami, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą ok. 10 011 000 zł, pomimo, że kwota zobowiązania została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku ze złożoną, zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną, korektą rozliczenia VAT za lipiec 2018 roku. Wpłacona ponownie kwota podatku VAT zostanie odzyskana przez spółkę zależną najpóźniej po zakończeniu ewentualnego postępowania sądowo-administracyjnego (za grudzień 2014 roku) lub po zakończeniu ewentualnego postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

W celu uniknięcia ponownej wpłaty tej samej kwoty zobowiązania spółka zależna wspólnie z doradcami podatkowymi analizuje:

1. możliwość zaliczenia wpłaty VAT dokonanej na skutek złożenia korekty na poczet zobowiązania wynikającego z decyzji II Instancji oraz odsetek od tego zobowiązania, a także

2. wpływ w/w działania na przebieg postępowania podatkowego.

W przypadku efektywnego postępowania nadpłatowego spółka zależna byłaby zobowiązana do dopłaty ok. 7 900 000 zł tytułem odsetek i podatku VAT, podano również.

"Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem organu II Instancji, dlatego spółka zależna zamierza złożyć skargę na decyzję II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Swoje stanowisko spółka zależna opiera między innymi na tym, iż spółka zależna i Cerium Finance uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do których się zastosowały rozliczając korektę podatku VAT w miesiącu otrzymania faktury korygującej, tj. w lipcu 2018 roku, a nie w rozliczeniu za grudzień 2014 roku jak wskazuje organ II Instancji w decyzji II Instancji" - podsumowano.

12 września 2019 r. CIech informował, że Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zakwestionował prawo odliczenia podatku VAT od części wkładu niepieniężnego (aport) wniesionego przez Ciech Soda Polska (CSP) na kapitał zapasowy Cerium Finance w związku z prowadzonym przez urząd wobec CSP jako następcy prawnego Cerium Finance postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 roku. Tym samym urząd podtrzymał swoje ustalenia wyrażone w protokole badania ksiąg.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)