Diners Club: 36% MŚP skupi się na szukaniu nowych kontrahentów i klientów w 2020

ISBNews
09.01.2020 09:01
A A A


Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Większość polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest zadowolona z ostatniego roku. Dla 30% był on dobry, a dla 44% raczej dobry, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Diners Club Polska. Z kolei w 2020 r. 36% przedsiębiorców skupi się na pozyskaniu nowych kontrahentów oraz klientów lub utrzymaniu obecnych.

"Najważniejsze zadania w 2020 roku dla większości przedsiębiorstw z sektora MŚP są związane z klientami. Jak wynika z badania Diners Club Polska, 36% firm jako główny cel stawia sobie pozyskanie nowych kontrahentów oraz nabywców ich produktów i usług. Na drugim miejscu (30%) jest utrzymanie obecnych klientów" - czytamy w komunikacie.

"Nadal najwięcej firm z sektora MŚP chce przede wszystkim szukać nowych klientów. Warto jednak zwrócić uwagę, że odsetek przedsiębiorców, którzy skupiają się na zwiększaniu skali działania, z roku na rok maleje. Jeszcze w 2017 roku taki cel na pierwszym miejscu stawiało sobie 51% firm - o 15% więcej niż teraz. Związane jest to między innymi z systematycznym wzrostem liczby przedsiębiorstw, które chcą się skupić na utrzymaniu obecnych klientów. Jeszcze dwa lata temu było ich zaledwie 14%, teraz już 30%" - stwierdziła dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Diners Club Polska Monika Masztakowska, cytowana w materiale.

Na trzecim miejscu są inwestycje, które będą najważniejszym zadaniem dla 14% firm. Z 9 do 11% wzrosła liczba przedsiębiorców planujących ograniczenie kosztów. Podobnie jak w 2017 roku, 7% badanych jako główny cel stawia sobie zwiększenie zatrudnienia, podkreślono.

"Najważniejsze zmiany w celach, jakie stawiają sobie przedsiębiorcy są związane między innymi z kondycją finansową i koniunkturą. Systematycznie rośnie liczba firm, które przewidują pogorszenie swojej kondycji finansowej. Stopniowo spowalnia także dynamika wzrostu gospodarczego. To sprawiło, że więcej przedsiębiorców chce się skupić przede wszystkim na już pozyskanych klientach oraz ograniczać koszty" - dodała Masztakowska.

"Większość firm dobrze ocenia ostatnie 12 miesięcy, dlatego możemy wnioskować, że spora grupa przedsiębiorców zrealizowała swoje plany. Warto jednak zaznaczyć, że porównując wyniki z trzech ostatnich lat, zauważamy systematyczny spadek pozytywnych ocen. Z 2017 roku zadowolonych było aż 89% przedsiębiorców, z 2018 już 82%, a z 2019 - 74%. Gorsze oceny są prawdopodobnie związane ze spadkiem kondycji finansowej części firm w tym roku. Niektóre z nich mogły już także odczuć spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego, który był w ostatnich latach bardzo wysoki, a teraz zaczyna wyhamowywać" - podkreśliła również specjalistka.

Z ostatniego roku najbardziej zadowolone są firmy średnie (między 50 a 249 pracowników). Jako dobry oceniła go co druga, a jako raczej dobry co trzecia. Gorzej jest w mniejszych przedsiębiorstwach. Do nieudanych 2019 rok zaliczyła co czwarta mikro- (do 9 pracowników) i co piąta mała firma (10-49 pracowników).

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w październiku 2019 r. na podstawie wywiadów z 500 właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

(ISBnews)