Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,2% w listopadzie

ISBNews
09.01.2020 11:07
A A A


Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2% w listopadzie 2019 r. - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2018 r. wynosiła 3,8%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 549 tys. w listopadzie wobec 542 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w listopadzie 6,3%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada ub.r. 5,1%. 

(ISBnews)