Elektrobudowa ma aneks do umowy z PKN Orlen, zwiększający wartość do 44,3 mln zł

ISBNews
09.01.2020 15:58
A A A


Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Elekrobudowa zawarła kolejny aneks do umowy z PKN Orlen na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników w terminalu paliw w Szczecinie, podała spółka. Wartość umowy wzrosła do 44,26 mln zł netto.

"Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły przedłużyć o 8 miesięcy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy tj. do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, w wyniku czego zmianie uległa wysokość wynagrodzenia netto należnego spółce z kwoty 38,56 mln zł do kwoty 44,26 mln zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z modyfikacji zakresu umowy" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)