Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

ISBNews
10.01.2020 15:01
A A A


Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Ciech Soda Polska - spółka z Grupy Ciech - zdecydowała, że zapłaci kwotę spornego zobowiązania podatkowego wysokości 25,73 mln zł  wraz z odsetkami, które na dziś wynoszą ok 10,01 mln zł, podała spółka. 

Ciech podał, że otrzymał decyzję od naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, w której organ II instancji, w następstwie odwołania złożonego przez spółkę, utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określając wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT) za grudzień 2014 roku w kwocie 25,73 mln zł wraz z odsetkami wysokości 10,01 mln zł 

"Decyzja dotycząca wpłaty drugi raz tej samej kwoty spornego zobowiązania została podjęta w wyniku analizy sytuacji procesowej spółki zależnej oraz w celu uniknięcia przymusowej egzekucji w związku z uzyskanym przez pełnomocnika spółki zależnej negatywnym stanowiskiem komórki egzekucyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, odnośnie ewentualnej możliwości zaliczenia wpłaty podatku VAT, dokonanej na skutek złożenia przez spółkę zależną korekty rozliczenia VAT za lipiec 2018 roku, na poczet zobowiązania wynikającego z decyzji II Instancji oraz odsetek od tego zobowiązania" - czytamy w komunikacie.

Kwota podatku VAT powinna zostać odzyskana przez spółkę zależną najpóźniej po zakończeniu ewentualnego postępowania sądowo-administracyjnego (za grudzień 2014 roku) lub po zakończeniu ewentualnego postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku, podkreślono.

Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z decyzją II instancji oraz negatywnym stanowiskiem komórki egzekucyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Spółka i Cerium Finance, którego Ciech Soda Polska jest następcą prawnym, uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do których się zastosowały, to jest uiściły już kwotę zobowiązania. Spółka zależna zamierza złożyć skargę na decyzję II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, podano również.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)