Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w Zakładzie Wytwarzania Tychy

ISBNews
10.01.2020 15:08
A A A


Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm w składzie Erbud oraz Erbud Industry zostało wezwane przez Tauron Ciepło do wstrzymania robót związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania Tychy, w związku ze zmianą pozwolenia zintegrowanego dla zakładu, podał Erbud.

"Erbud [...] powziął informację od Tauron Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zamawiający) o odebraniu przez zamawiającego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zmienionego pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Wytwarzania Tychy, zawierającego odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT, co znacząco wpływa na realizację kontraktu" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zamawiający oświadczył, że uczestnicy ww. postępowania zrzekli się prawa do wniesienia odwołania od powyższej decyzji, tym samym ww. decyzja Urzędu Marszałkowskiego stała się prawomocna. Zamawiający zastrzegł, że w najbliższych dniach poinformuje konsorcjum oficjalnie o dalszych krokach w kwestii realizacji kontraktu.

"Niemniej, na dzień 10.01.2020r. zamawiający zażądał od konsorcjum zatrzymania działań związanych z realizacją kontraktu, mając na względzie ograniczenie generowania dalszych kosztów na ww. projekcie" - zakończono.

26 listopada 2019 r. konsorcjum złożone z Erbudu i jego spółki zależnej Erbud Industry podpisało umowę na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy. Wartość kontraktu wynosi 72,5 mln zł netto (w tym 71 593 750 zł - Erbud Industry; 906 250 zł - Erbud).

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)