Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
10.01.2020 17:59
A A A


Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 47,41 mln zł w grudniu 2019 r. i były wyższe o 21% w skali roku, podała spółka.

Getin Noble Bank zdecydował o uruchomieniu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku (Grupowego Planu Naprawy), podał bank.

Ciech przedłużył termin rozmów z rządem Rumunii na temat warunków przywrócenia produkcji w fabryce sody, podała spółka. Przywrócenie produkcji uzależnione jest od zapewnienia spółce stabilnych dostaw pary, niezbędnej do funkcjonowania zakładu.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 304 mln zł w 2019 roku, co oznacza spadek o 8% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,25 mld zł w IV kw. 2019 r., (wzrost odpowiednio o 14% i 63% r/r), poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 475 mln zł (wzrost o 10% r/r), podano także.  

Vivid Games podjęło decyzję o publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez spółkę w roku 2020, podała spółka.

Enea i Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w celu budowy bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym obiegiem gazyfikacji węgla (ICGCC), podał Urząd.

Konsorcjum firm w składzie Erbud oraz Erbud Industry zostało wezwane przez Tauron Ciepło do wstrzymania robót związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania Tychy, w związku ze zmianą pozwolenia zintegrowanego dla zakładu, podał Erbud.

Ciech Soda Polska - spółka z Grupy Ciech - zdecydowała, że zapłaci kwotę spornego zobowiązania podatkowego wysokości 25,73 mln zł  wraz z odsetkami, które na dziś wynoszą ok 10,01 mln zł, podała spółka. 

Action w restrukturyzacji złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyniki głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które wskazują na przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 11,1% r/r do 638 mln zł w grudniu 2019 r., podała spółka.

Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - zawarł roczny kontrakt z Polską Żeglugą Bałtycką (PŻB) na dostawy niskosiarkowych paliw RMD80 oraz MGO, które napędzać będą wszystkie promy pływające pod logo Polferries, podała grupa.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,2 mln zł w grudniu 2019 r., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w grudniu 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,5 mln zł.

Serinus rozpoczął prace wiertnicze na odwiercie Moftinu-1004 w Rumunii, podała spółka.

CreativeForge Games (CFG) zaprezentował dwa nowe tytuły wydawnicze. Na platformie Steam znalazły się "Dunrog", pierwszoosobowa gra z gatunku dungeon crawler (typ przygody występujący w grach fabularnych), oraz osadzona w miejskiej dżungli produkcja "Hooligan Simulator", podała spółka. Działania w segmencie wydawniczym wpisują się w realizację strategii rozwoju przyjętą w drugiej połowie 2019 roku przez spółkę.

Carbon Studio zakończyło pre-produkcję gry premium z gatunku VR fantasy, osadzonej w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar", podała spółka. To efekt podpisanej we wrześniu 2019 roku umowy z Games Workshop, globalnym wydawcą gier bitewnych i miniaturek fantasy. Faza produkcji gry przeznaczonej na wszystkie główne platformy VR rozpoczęła się w tym tygodniu.

The Dust podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 6", podała spółka.

ML System liczy na wzrost sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w związku z drugim naborem w ramach programu "Mój prąd", który rozpocznie się 13 stycznia 2019 roku, podała spółka. 

Oferta konsorcjum PBDiM Kobylarnia (spółki z grupy Mirbud) i Mirbudu, warta 359,43 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod nazwą "Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy ? Bydgoszcz ? granica województwa kujawsko- pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła 'Białe Błota' (bez węzła) do węzła 'Szubin' (bez węzła) o długości około 9,7 km", podał Mirbud.

Ronson Development sprzedał 256 lokali w IV kwartale 2019 roku, o 91% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018 (134), a przekazał 124, o 118% więcej niż rok wcześniej (57), podała spółka.

(ISBnews)