IT PW: Sektor energii potrzebuje wielousługowej, szerokopasmowej łączności LTE

ISBNews
14.01.2020 14:06
A A A


Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Polski sektor energii potrzebuje utworzenia wielousługowej, szerokopasmowej łączności na bazie technologii LTE, wynika z raportu "Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej" opracowanego przez Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskie (IT PW)j.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na zmiany, jakie zaszły w systemie elektroenergetycznym w ostatnich latach. Niewielką liczbę obiektów sterowanych z poziomu Krajowej Dyspozycji Mocy stopniowo zastępują odnawialne źródła energii (OZE), w tym źródła rozproszone, moce regulacyjne. Stopniowo pojawiają się także pojazdy elektryczne i rozwija się segment magazynowania energii.

"Mamy informację o tym, że jest dużo obiektów, jest potrzebna wymiana danych i że to wszystko będzie rosło. Musimy wymieniać informacje, musimy stosować sterowanie predykcyjne - czyli wychodzić do przodu. Dzięki temu system jest bardziej efektywny, jego niezawodność rośnie" - powiedział kierujący zespołem autorów raportu dr Sławomir Kukliński podczas konferencji prasowej.

Z analizy wynika, że usługi potrzebne w systemie energetycznym to:

- usługi dyspozytorskie.

- obsługa systemów SCADA,

- obsługa odnawialnych źródeł energii i rozproszonych systemów generacji energii elektrycznej,

- odczyty liczników,

- obsługa elektromobilności,

- komunikacja krytyczna.

"Szerokopasmowa sieć wielousługowa jest rekomendowanym rozwiązaniem. Komercyjne sieci komunikacji ruchomej dalej są potrzebne - w sytuacji kryzysowej wykorzystuje się wszystko, co jest możliwe. Mogą więc być wykorzystane do zadań o mniejszym znaczeniu krytycznym. Energetyce potrzebna jest komunikacja głosowa i transmisja danych" - wskazał Kukliński.

Podstawą stosowanych dotychczas systemów były rozwiązania typu TETRA, TETRAPOL, P25 czy DIGICOM 7, które są wąskopasmowymi sieciami radiowymi. Skupiają się one na komunikacji głosowej i mają ograniczone możliwości transmisji danych.

Sieć LTE ma natomiast wiele cech, które umożliwiają wykorzystanie jej jako radiowej szerokopasmowej, wielousługowej sieci krytycznej. Adaptacją sieci do tych potrzeb zajmuje się organizacja 3GPP, a nowe usługi zostały ujęte w funkcjonalności LTE MC (Mission Critical). System LTE MC może być również wykorzystany do współpracy z instalacjami systemu TETRA.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że polski sektor energetyczny, gazowy i paliwowy od 2018 r. ma przeznaczone dla siebie pasmo 450 MHz. Do dyspozycji sektora jest także infrastruktura, które może posłużyć do budowy odpowiedniej sieci komunikacyjnej.

(ISBnews)