Kalendarium ISBnews

ISBNews
14.01.2020 17:58
A A A


ŚRODA, 15 stycznia 

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku, Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku, Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku

--10:30: Konferencja Randstad 'Monitor Rynku Pracy' 

--11:00: Spotkanie Deloitte wyniki 34. edycji raportu ?Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey" wraz z analizą polskich wyników   

--11:00: XXXI posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC - Prognozy dla Polski, energetyka, rekomendacje na 2020 r. 

--12:00: Briefing PKP Intercity nt. zakończenia modernizacji 90 wagonów, którą zrealizował H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych 

 

CZWARTEK, 16 stycznia 

--09:30: Konferencja Investors TFI

--10:00: Spotkanie prasowe z Creepy Jar nt. planów  

--11:00: Konferencja prasowa Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego 

--10:30: Konferencja prasowa Alior Banku, PKO BP i BNP Paribas nt. wspólnej inicjatywy

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej w XII 2019 r. 

 

PONIEDZIAŁEK, 20 stycznia

--10:00: Spotkanie prasowe CUPT nt. m.in. planów na 2020 r.

 

WTOREK, 21 stycznia

--Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej 

--08:00: Śniadanie prasowe Grupy MOL nt. m.in. planów na 2020 rok 

--09:00: Konferencja Fitch Ratings 'Credit Outlook 2020'

--09:00: Konferencja prasowa IRG SGH '20 lat badań koniunktury w sektorze bankowym w Polsce'

--10:00: Konferencja prasowa Huawei nt. nowej serii laptopów 

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku, dynamikę produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2019 roku

--10:30: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE 

 

ŚRODA, 22 stycznia

--10:00: Planowane posiedzenie Sejmu

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019 roku, Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu I produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 roku, Koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2020 roku

--11:00: Konferencja prasowa PKP Cargo nt. zakupu wagonów 

 

CZWARTEK, 23 stycznia

-- Planowane posiedzenie Sejmu

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w grudniu 2019 roku, koniunkturę konsumencką - styczeń 2020 roku, zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

--10:00: Konferencja JLL nt. rynku mieszkaniowego w 2019 r. w Polsce

(ISBnews)