GUS: Inflacja wyniosła 3,4% r/r w grudniu; konsensus: 3,4% r/r

ISBNews
15.01.2020 10:00
A A A


Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym w grudniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8%, podał też GUS. 

"W grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 3,8%) i żywności (o 1,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,37 pkt proc. i o 0,31 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,8%) obniżyły ten wskaźnik o 0,04 pkt proc." - czytamy w komunikacie. 

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 7,5%), w zakresie mieszkania (o 1,6%), restauracji i hoteli (o 5,4%), rekreacji i kultury (o 3,6%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,69 pkt proc., 0,41 pkt proc., 0,34 pkt proc., 0,23 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,2%) obniżyły ten wskaźnik o 0,06 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w grudniu w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  3,4
   Żywność i napoje bezalkoholowe 6,9
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 1,6
Odzież i obuwie -1,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 2
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,4
Zdrowie 3,2
Transport 0,5
Łączność 4,3
Rekreacja i kultura 3,6
Edukacja 4,6
Restauracje i hotele 5,4
Inne towary i usługi  3,2


Konsensus rynkowy - podobnie jak dane GUS według szybkiego szacunku - to 3,4% r/r.

(ISBnews)