MR oczekuje przyspieszenia inflacji do 3,9% r/r w styczniu 2019 roku

ISBNews
15.01.2020 13:05
A A A


Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Inflacja będzie kształtować się w styczniu na poziomie 3,9% r/r wobec 3,4% r/r w grudniu ub.r., prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju (MR).

"W ocenie MR, w styczniu roczny wskaźnik cen będzie oscylował w okolicach poziomu 3,9%. Choć w całym 2020 r. inflacja powinna ponownie znaleźć się w dopuszczalnym paśmie wahań NBP. W styczniu w kierunku nasilenia się presji inflacyjnej oddziaływać będą między innymi ceny w kategorii 'transport'. Podobnie jak to miało miejsce miesiąc wcześniej, w styczniu 2020 r. należy również oczekiwać wyższej dynamiki cen żywności. Niewykluczone są jednak sezonowe spadki cen w kategorii 'odzież i obuwie'" -  czytamy w komentarzu do danych GUS.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym w grudniu 2019 r.. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8%. W grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 3,8%) i żywności (o 1,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,37 pkt proc. i o 0,31 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,8%) obniżyły ten wskaźnik o 0,04 pkt proc.

"Dane zaprezentowane przez GUS dają pełniejszy obraz obszarów, które w największym stopniu przyczyniły się do przyspieszenia dynamiki cen w grudniu ubiegłego roku. Zgodnie z oczekiwaniami analityków MR, była to kategoria 'transport', gdzie wzrost cen wyniósł +0,5% r/r (wobec spadku w listopadzie o 3,4%). W grudniu przyspieszyła poza tym dynamika cen żywności (mięso wieprzowe i cukier) i napojów bezalkoholowych (cała kategoria +6,9% r/r). Na listopadowym poziomie utrzymało się natomiast spadkowe tempo cen nośników energii (-1,8% r/r)"  - czytamy także w komentarzu. 

(ISBnews)