BGK otworzył w Londynie trzecie zagraniczne przedstawicielstwo

ISBNews
16.01.2020 10:18
A A A


Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) otworzył w Londynie trzecie zagraniczne przedstawicielstwo, podał bank. Jednym z celów przedstawicielstwa BGK w Londynie jest wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

"Otwieramy zagraniczne przedstawicielstwa, aby budować i pogłębiać relacje z centrami finansowymi i instytucjami, które mają największy wpływ na tworzenie regulacji oddziałujących na światową gospodarkę i międzynarodowy system bankowy. Dobry wizerunek polskiego sektora finansowego za granicą przekłada się na niższe koszty pozyskiwania kapitału" - powiedziała prezes banku Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

Przedstawicielstwo będzie również promować Polskę i polską gospodarkę wśród brytyjskiego biznesu, w tym wśród instytucji z sektora private equity oraz lokalnych think-tanków i lobbystów.

"Na Londyn i Wielką Brytanię patrzymy w długim horyzoncie czasowym. Jesteśmy przekonani, że nawet po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, Londyn pozostanie globalnym centrum finansowym, a Wielka Brytania bardzo istotnym partnerem handlowym i biznesowym dla Polski" - powiedział pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada, cytowany w komunikacie.

"Rząd wspiera ekspansję zagraniczną rodzimego biznesu poprzez wiele zróżnicowanych działań. Jednym z nich są sukcesywnie otwierane przedstawicielstwa BGK. To ważne by być obecnym tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące globalnych rynków" - dodał minister finansów Tadeusz Kościński cytowany w komunikacie.

Przedstawicielstwem w Londynie pokieruje Dagmara Zawadzka.

"W BGK pracuje od 2017 r., wcześniej pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Sprzedaży Produktów Bankowych. Pracowała również w PwC, gdzie realizowała projekty z obszaru M&A, wycen oraz pozyskiwania finansowania, w PKN Orlen, gdzie odpowiadała za realizację strategicznych projektów inwestycyjnych oraz była dyrektorem finansowym w PKP Intercity. Ponadto, naukowo Dagmara Zawadzka zajmuje się tematyką wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Aarhus School of Business" - czytamy dalej.

Przedstawicielstwa BGK działają w Brukseli, Frankfurcie. Bank planuje otwarcie przedstawicielstw w kolejnych krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych i Azji, np. w Singapurze.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)