ZBP/WIB: Dla 59% Polaków liderem cyberbezpieczeństwa w Polsce są banki

ISBNews
16.01.2020 11:09
A A A


Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Dla 59% Polaków liderem w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce są banki, wynika z raportu "Cyberbezpieczny Portfel 2020" Związku Banków Polskich (ZBP) i Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB). Te dane - w porównaniu z 90-proc. poczuciem bezpieczeństwa Polaków w korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych - mogą jednak świadczyć o uśpionej czujności klientów, podkreślono.

"Popularność bankowości internetowej i mobilnej to znak rozpoznawczy polskiego sektora bankowego w Europie - ponad 37 milionów internetowych kont bankowych i ponad 10 milionów aplikacji mobilnych. W rankingu zaufania w kwestii cyberbezpieczeństwa, polskie banki w oczach Polaków dystansują, zarówno wojsko i policję (40%), jak i instytucje rządowe, które w badaniu ZBP jako liderów w tym obszarze wskazał co trzeci ankietowany. Wśród podmiotów, do których Polacy mają o wiele mniejsze zaufanie w zakresie bezpieczeństwa, są sklepy internetowe - jedynie 8% ankietowanych oraz media społecznościowe - 5% wskazań" - czytamy w komunikacie.

Chociaż niektóre z najnowszych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa nie wymagają częstej zmiany hasła, to dla części z nas ta czynność jest jednym z głównych działań ochronnych. Tymczasem jak wynika z raportu ZBP i WIB, jedynie połowa Polaków (49%) zmieniła hasło do bankowości internetowej co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy. Jeszcze mniejszy odsetek (39%) aktualizuje hasło do bankowości mobilnej.

Również z danych Komisji Europejskiej, opublikowanych w raporcie "Cyberbezpieczny Portfel 2020", wynika, że ogólny odsetek mieszkańców Europy odpowiedzialnie podchodzących do kwestii zmiany haseł przy korzystaniu z elektronicznych usług finansowych jest nieduży. Takie zachowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje 26% badanych, co jest jednocześnie spadkiem o 3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego pomiaru z 2017 r., wskazano także.

Bankowcy przypominają, że w regulaminach i umowach zawieranych z bankiem znajdują się zapisy dotyczące zasad bezpieczeństwa, a ich przestrzeganie przez klienta, w przypadku ewentualnych reklamacji, może mieć kluczowe znaczenie. Tymczasem, jak wynika z danych ZBP opublikowanych w "Cyberbezpiecznym Portfelu 2020", ponad 80% Polaków uważa, że podmiotem, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe usług elektronicznych, jest bank. Jedynie niespełna co trzeci ankietowany taką odpowiedzialność przypisał klientowi, a ledwie co piąty instytucji płatniczej, podkreślono.

"W raporcie ZBP i WIB znajdują się również inne dane Komisji Europejskiej np. dotyczące różnic wśród mieszkańców Europy odnośnie poziomu wiedzy na temat ryzyka związanego z cyberprzestępstwami. W tym obszarze, w połowie z 28 ankietowanych krajów, większość badanych określiło się co najmniej jako 'raczej dobrze poinformowanych'. Szczególnie wyróżniają się w tym względzie Duńczycy i Szwedzi (76%), ale odpowiednio wyedukowani czują się także m.in. Brytyjczycy (71%) i Holendrzy (69%). Nieco powyżej średniej unijnej (czyli 51%) plasują się również Polacy z wynikiem 53-proc. Najbardziej alarmujące dane płyną z Rumunii i Bułgarii, gdzie poziom niedoinformowania na ten temat jest największy i wynosi odpowiednio 66% i 65%. Co ciekawe niewiele lepiej jest w takich krajach jak Hiszpania (62%), Włochy (59%), czy Belgia (50%)" - czytamy dalej.

Podstawy wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa są dość obszerne i, co ważne, wymagają stałej aktualizacji. Według autorów raportu ZBP i WIB potwierdza to - obok konieczności indywidualnych działań we własnym zakresie - potrzebę konsekwentnego rozwoju ogólnopolskich inicjatyw edukacyjnych w tym obszarze, skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów, podsumowano.

(ISBnews)