NCBR rozpoczęło nabór w 4. konkursie polsko-tureckim na projekty B+R

ISBNews
17.01.2020 15:35
A A A


Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło nabór wniosków w czwartym konkursie polsko-tureckim na wspólne projekty badawczo-rozwojowe,  podała instytucja.

"Do udziału w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych zobowiązuje nas ustawa o NCBR. Bez takiej współpracy nie wyobrażam sobie efektywnego wspierania polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy mają ambicje wejścia ze swoimi innowacjami na zagraniczne rynki. Dlatego z roku na rok staramy się rozszerzać zakres tej współpracy w obszarach, które przynoszą wymierne korzyści zarówno nam, jak i naszym partnerom. Ze względu na te korzyści rozwijamy programy bilateralne z Turcją, ale także np. z Izraelem, Tajwanem, Niemcami czy Japonią" - powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Na wsparcie projektów NCBR przeznaczyło tym razem 5 mln zł, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 tys. zł. W przypadku organizacji badawczej intensywność dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku przedsiębiorcy - do 80%. Przewidywany okres realizacji projektu to 24-36 miesięcy, podano także.

Szeroka tematyka konkursowa uwzględnia polskie priorytety badawcze. Obejmuje takie dziedziny, jak: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), energia, zdrowie oraz żywność. System informatyczny do składania wniosków w czwartym konkursie polsko-tureckim będzie otwarty od 17 stycznia do 18 marca 2020 r.

"Partnerstwo NCBR i TÜBTAK ma na celu zacieśnienie współpracy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. W latach 2014-2018 ogłoszono trzy konkursy na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze. Wszystkie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło na nie w sumie 113 wniosków, a do finansowania wybrano 15 projektów. Polskie podmioty otrzymały z NCBR łącznie 11,8 mln zł dofinansowania" - czytamy także.

 

Jednym z beneficjentów pierwszego konkursu polsko-tureckiego jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który nawiązał współpracę z Acbadem Üniversitesi. W jej wyniku powstał realizowany w latach 2016-2018 projekt pozyskiwania nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera. Jego efekty są obiecujące. To nie tylko publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, liczne wykłady na konferencjach naukowych, ale również patenty. A przede wszystkim wytypowane zostały związki, które budzą nadzieję na potencjalne ich zastosowanie w terapii choroby Alzheimera, podano w materiale.

Wnioski, które wpłyną w czwartym konkursie polsko-tureckim, zostaną ocenione zgodnie z krajowymi przepisami instytucji finansujących, ale na podstawie wspólnie uzgodnionych zasad i kryteriów oceny. NCBR i TÜBTAK ustalą i ogłoszą wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania, podsumowano.

(ISBnews)