Kalendarium ISBnews

ISBNews
17.01.2020 17:57
A A A


PONIEDZIAŁEK, 20 stycznia

--10:00: Spotkanie prasowe CUPT nt. m.in. planów na 2020 r.

 

WTOREK, 21 stycznia

--Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej 

--Konferencja Praca 4.0 Konfederacji Lewiatan - Rynek pracy w procesie zmiany 

--08:00: Śniadanie prasowe Grupy MOL nt. m.in. planów na 2020 rok 

--09:00: Konferencja Fitch Ratings 'Credit Outlook 2020'

--09:00: Konferencja IRG SGH '20 lat badań koniunktury w sektorze bankowym w Polsce'

--10:00: Konferencja Huawei nt. nowej serii laptopów  

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku, dynamikę produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2019 roku

--11:30: Lunch prasowy Volkswagen Financial Services pt. Jak wprowadzić Polskę na mapę elektromobilności? 

 

ŚRODA, 22 stycznia

--Konferencja Praca 4.0 Konfederacji Lewiatan - Rynek pracy w procesie zmiany 

--10:00: Planowane posiedzenie Sejmu

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019 roku, Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu I produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 roku, Koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2020 roku

--10:00: Konferencja prasowa Lewiatan pt. "Podatek cukrowy zagraża branży napojów słodzonych" 

--10:30: Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

--11:00: Konferencja prasowa PKP Cargo nt. zakupu wagonów 

--11:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE

 

CZWARTEK, 23 stycznia

-- Planowane posiedzenie Sejmu

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w grudniu 2019 roku, koniunkturę konsumencką - styczeń 2020 roku, zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

--10:00: Konferencja JLL nt. rynku mieszkaniowego w 2019 r. w Polsce

 

PIĄTEK, 24 stycznia

--09:00: Konferencja prasowa Stelmetu nt. wyników

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (styczeń 2020)

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 za XII 2019 r. 

(ISBnews)