Alior Bank: 40% seniorów min. 5 razy w ciągu roku odwiedza oddział banku

ISBNews
20.01.2020 09:09
A A A


Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Blisko jedna trzecia osób będących po sześćdziesiątce jako największą barierę w korzystaniu z bankowości internetowej wymienia brak wiedzy, wynika z badania przygotowanego na zlecenie Alior Banku. Seniorzy zdecydowanie bardziej przekonani są do bankowania za pomocą komputera (49% wskazań) niż przez aplikację w smartfonie (16%). Osoby starsze wciąż preferują osobisty kontakt z bankierem - 40% załatwia sprawy w placówce przynajmniej pięć razy rocznie, a 8 na 10 seniorów przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku odwiedziło swój oddział bankowy.

"Z badania przeprowadzonego na zlecenie Alior Banku wynika, że osoby powyżej 60. roku życia zdecydowanie chętniej korzystają z bankowości internetowej niż mobilnej. Logowanie na konto przez stronę internetową banku zadeklarowało 49% badanych, natomiast przez aplikację w telefonie zaledwie 16%. Bankowość internetowa najczęściej jest wykorzystywana do realizacji przelewów (96% wskazań) oraz sprawdzania salda (90%). Trzecią najpopularniejszą czynnością jest bezpośrednie płacenie za produkty i usługi przez internet m.in. za pomocą szybkich płatności typu pay-by-link (53%)" - czytamy w komunikacie.

Chociaż najstarsi uczestnicy badania najczęściej używają bankowości elektronicznej do nieskomplikowanych czynności, to i tak widać pewne bariery. Wśród przeszkód respondenci wskazywali najczęściej brak wiedzy (29%) oraz własne przyzwyczajenia i brak potrzeby korzystania z kanałów cyfrowych (21%).  Osoby starsze zniechęcają także obawy o bezpieczeństwo (23%), podano również. 

"Dostrzegamy te ograniczenia również w rozmowach z naszymi klientami. Wciąż wśród wielu z nich istnieje pewna nieśmiałość w korzystaniu z nowych technologii. Rozumiemy te argumenty i chcemy na nie odpowiadać. Dlatego jednym z celów bankowego projektu 'cyfryzacja' jest wspieranie i edukowanie w zakresie korzystania z bankowości internetowej i mobilnej. W naszych oddziałach wprowadzamy strefy, w których bankierzy wytłumaczą, a przede wszystkim pokażą, jak działają nowoczesne formy bankowości" - powiedziała menedżer ds. badań marketingowych i rozwoju Alior Banku Dorota Mielewczyk, cytowana w komunikacie.

Sześćdziesięciolatkowie wolą osobiście załatwiać swoje sprawy. Wyniki badania pokazują, że 83% respondentów w tym wieku odwiedziło oddział swojego banku przynajmniej raz w roku. Jednocześnie 39% ankietowanych przyznało, że takie wizyty miały miejsce więcej niż pięć razy w ciągu dwunastu miesięcy. 17% z tej grupy nie było w placówce banku ani razu. Najczęściej polscy seniorzy w oddziałach wypłacają pieniądze (40% wskazań), a 26% zdobywa w ten sposób informacje na temat produktów finansowych. Ponad jedna piąta (22%) Polaków po 60. roku życia wpłaca pieniądze w oddziale banku.

Płacenie gotówką i kartą w sklepach stacjonarnych są wśród Polaków 60+ tak samo popularne. Te metody zyskały odpowiednio 78% i 76% wskazań. To zdecydowanie najchętniej wybierane sposoby rozliczania płatności za zakupy, które w przypadku tej grupy wiekowej utrzymują dużą przewagę nad różnego rodzaju płatnościami mobilnymi, podkreślono.

"Wśród najstarszych ankietowanych tylko niewielka część jest otwarta na nowoczesne rozwiązania i usprawnienia, jakie umożliwia cyfrowa bankowość. Blisko połowa zgadza się ze stwierdzeniem, że chętnie załatwialiby sprawy urzędowe na stronie internetowej swojego banku. Jednocześnie tyle samo osób nie chciałoby w ten sposób kupować ubezpieczenia" - wskazano.

Badanie zrealizowane na zlecenie Alior Banku przez Kantar Polska na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Badanie miało charakter ilościowy, w ramach którego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej próbie ubankowionych Polaków 18+.

(ISBnews)