Komputronik oczekuje pozytywnego wyniku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

ISBNews
20.01.2020 14:05
A A A


Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Komputronik oczekuje dodatnich skonsolidowanych wyników na poziomie zysku operacyjnego, zysku netto oraz ponad 12 mln zł zysku EBITDA III kw. roku obrotowego 2019/2020 (od 1 października do 31 grudnia 2019), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

"Komputronik jak i spółki z grupy dokonały w ostatnich dwóch kwartałach istotnych, trwałych redukcji kosztów, mając na celu zrównoważenie efektu niższych wyników na sprzedaży. Emitent oczekuje uzyskania istotnie dodatnich wyników na wszystkich poziomach (zysku operacyjnego, zysku EBITDA oraz zysku netto). Spółka szacuje, że wszystkie operacyjne spółki z grupy uzyskały dodatnie wyniki finansowe i kontrybuują pozytywnie do wyniku całej grupy" - czytamy w komunikacie.

Spółka szacuje, że skonsolidowany zysk EBITDA grupy Komputronik we wskazanym kwartale przekroczy 12 mln zł.  Emitent nie przewiduje naruszenia kowenantów ustalonych z bankami finansującymi działalność grupy, podano także.

Jednocześnie spółka podała, że na pozoimie jednostkowym przychody ze sprzedaży we wszystkich kanałach spadły o około 10%, co powiązane jest z podjęciem decyzji o redukcji sprzedaży niskomarżowej (niewystarczające limity kupieckie u dostawców).

"Przychody ze sprzedaży w priorytetowym obszarze omni channel (sprzedaż do klientów końcowych poprzez sieć salonów oraz internet) spadły o mniej niż 3%. Jednostkowy zysk ze sprzedaży towarów i usług z uwzględnieniem szacowanych dochodów z bonusów posprzedażnych oraz innych dochodów powiązanych ze sprzedażą produktów i refundacją działań marketingowych wskazuje niewielką dynamikę spadku, znacząco niższą od spadku przychodów" - czytamy także.

Spółka podała również, że zakłada osiąganie pozytywnych skonsolidowanych wyników finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

"(...) emitent pozyskuje środki na spłatę kredytów bankowych z wpływów z kończących się projektów prowadzonych przez Komputronik Biznes (harmonogram spłat jest powiązany ze spodziewanymi przepływami pieniężnymi z tych projektów), dzięki czemu nie spodziewa się zmniejszenia dostępnego kapitału obrotowego wykorzystywanego do bieżącej działalności handlowej" - czytamy dalej. 

Spółka spodziewa się zakończenia w najbliższych tygodniach trwających od wielu lat kontroli podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług, których rezultat - w opinii doradców podatkowych emitenta - powinien być pozytywny dla spółki, co może wpłynąć na możliwość uzyskania dodatkowych limitów kredytu kupieckiego u dostawców emitenta, podano również.

"Emitent jest w trakcie prowadzenia złożonego procesu uwspólniania i konsolidacji zasobów tzw. zaplecza sprzedażowego, co uprości i zwiększy efektywność wykonywanych zadań na rzecz najważniejszych spółek z grupy. Zarząd i kadra kierownicza koncentruje się na modyfikacji strategii grupy kapitałowej emitenta na lata 2020-2024. Priorytetem jest powrót na ścieżkę stabilnego i zrównoważonego rozwoju oraz osiąganie przewidywalnych i rosnących zysków z prowadzonej działalności" - podsumowano w materiale. 

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)