ZBP/WIB: Z e-bankowości korzysta 80% seniorów aktywnych w sieci

ISBNews
21.01.2020 12:54
A A A


Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Polscy seniorzy coraz chętniej korzystają z usług bankowych - prawie 90% posiada rachunek bankowy, a 70% spośród 88% osób posiadających kartę płatniczą deklaruje, że korzysta z niej bardzo często. Seniorzy swoimi finansami chętnie zarządzają poprzez bankowość internetową lub mobilną - korzystanie z niej deklaruje 80% respondentów, którzy są aktywni w sieci, wynika z raportu "InfoSenior 2020" Związku Banków Polskich (ZBP) i Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB).

Posiadanie rachunku osobistego w banku deklaruje 88% osób powyżej 65. roku życia, taki sam odsetek seniorów ma kartę płatniczą, a z bankowości elektronicznej i mobilnej korzysta 80%. 

"Najpopularniejszym produktem bankowym wśród osób starszych jest niezmiennie tradycyjny rachunek osobisty. Jednocześnie, zauważalny jest istotny wzrost odsetka seniorów korzystających z kart płatniczych - w 2018 roku używała ich jedynie połowa ankietowanych, podczas gdy w 2019 r. - już blisko 90%. Ponadto pozytywnie zaskakuje fakt, że seniorzy swoimi finansami chętnie zarządzają poprzez bankowość internetową lub mobilną - korzystanie z niej deklaruje 80% respondentów. Na produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe decyduje się odpowiednio 30% i 28% polskich seniorów" - czytamy w raporcie. 

W stosunku do zeszłorocznych danych nie maleje liczba seniorów deklarujących zaciąganie zobowiązań. Jak podkreślają w przeprowadzonej ankiecie respondenci, jedynie 6% osób w tej grupie posiada nieruchomość obciążoną hipoteką, a 28% zaciągnęło pożyczkę lub kredyt gotówkowy, podano także. 

Z badania przeprowadzonego przez ZBP wśród bankowców jednoznacznie wynika z nich, iż najczęstszym posiadanym przez seniorów produktem bankowym jest rachunek osobisty (95% wskazań). W porównaniu do deklaracji ankietowanych znacznie większa część bankowców, bo aż 79%, wskazuje, iż osoby po 65. roku życia posiadają lokaty. Równie dużą popularnością cieszą się konta oszczędnościowe, które według opinii pracowników banku posiada niemalże trzech z  czterech starszych klientów.

"W  znacznie mniejszym stopniu seniorzy zaciągają zobowiązania - na posiadanie kredytu gotówkowego lub pożyczki wskazuje jedynie co czwarty pytany, a na posiadanie karty kredytowej w grupie seniorów - jedynie 3% bankowców" - czytamy także. 

ZBP wskazuje, że chociaż seniorzy coraz chętniej korzystają produktów i  usług bankowych, w  tym tych elektronicznych oraz mobilnych, to w  relacjach z  bankiem nie odczuwają istotnych problemów. Na brak takich trudności wskazuje aż 59% badanych.

"Wśród aspektów stwarzających problemy seniorzy podkreślają następujące kwestie: niedostateczną ofertę produktów dedykowanych osobom starszym (16%), skomplikowany język używany przez pracowników i/lub skomplikowany język umów (15%), bądź też odległość do najbliższego oddziału. Seniorzy nie mają z kolei problemów z  korzystaniem z  bankowości internetowej lub mobilnej - na problemy w  korzystaniu z tego kanału wskazuje jedynie 6% pytanych" - wskazano także w raporcie. 

Z opinii bankowców zebranych przez ZBP w listopadzie 2019 r. wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainteresowanie klientów powyżej 65. roku życia produktami oszczędnościowymi raczej wzrosło. Na taką tendencję wskazuje aż 58% pytanych bankowców, a 3% podkreśla, że wzrosło ono zdecydowanie.

"Jedynie co trzeci pytany wskazuje, iż zainteresowanie to raczej spadło. Niewątpliwie wpływa na to znaczący wzrost w ostatnim roku posiadanych przez Polaków oszczędności. Jak wskazywaliśmy w ramach ostatniego raportu InfoKredyt w grudniu 2019 roku w ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy zwiększyli poziom swoich oszczędności o ponad 11%. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika zaś, że depozyty gospodarstw domowych na koniec października 2019 r. wynosiły 899,9 mld zł" - czytamy dalej. 

Seniorzy starają się także aktywnie wspierać swoje dzieci i wnuki, a pomoc ta niejednokrotnie ma charakter fi nansowy. Nie brakuje jednak też sytuacji odwrotnych, w których to młodsi wspierają finansowo starszych rodziców lub dziadków.

"Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego w grudniu 2019 roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości wśród osób powyżej 65. roku życia aż 89% z nich deklaruje samowystarczalność finansową - oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do podobnego badania z grudnia 2018 r. Co istotne spadł odsetek osób deklarujących oczekiwania takiej pomocy w wyjątkowych okolicznościach, np. przy większych wydatkach - 9% w 2019 r. wobec 12% w 2018 r. Może to świadczyć o  stosunkowo dużej niezależności fi nansowej polskich seniorów lub też niechęci do korzystania ze wsparcia młodszych pokoleń w tym zakresie. Pewien wpływ mogą mieć również transfery socjalne kierowane do osób starszych, np. w postaci dodatkowej 13. emerytury w ciągu roku" - czytamy w raporcie. 

Z drugiej jednak strony zestawiając grudniowe dane z 2018 r. i 2019 r. można dostrzec, że wzrósł odsetek seniorów, których nie stać na pomoc finansową swoim dzieciom i wnukom - z 10% w 2018 r. do 17% w 2019 r. Jednocześnie też, łącznie 45% ankietowanych przyznało, że takiego wsparcia udziela - najczęściej przy większych, niespodziewanych wydatkach, ale nie więcej niż raz na pół roku (30%). Jedynie 3% polskich seniorów deklaruje, że czyni to regularnie większymi kwotami, podkreślono. 

Łącznie, w porównaniu do danych ZBP z 2018 r., widoczny jest jednak spadek liczby starszych osób deklarujących pomoc swoim najbliższym, i to aż o 9 punktów procentowych - z 54 do 45%.

Internetowe badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone przez firmę Pollster w grudniu 2019 roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Grupa respondentów obejmowała 500 osób powyżej 65. roku życia i uwzględniała reprezentację z podziałem na wielkość miejscowości, województwo i wykształcenie. Badanie jest przeprowadzone po raz drugi (pierwsze badanie zostało zrealizowane w 2018 roku) i ma na celu analizę m.in. charakterystyki aktywności bankowej polskich seniorów. 

(ISBnews)