Rząd zgodził się na połączenie dwóch instytutów badawczych zw. z ochroną zdrowia

ISBNews
21.01.2020 13:17
A A A


Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"1 lutego 2020 r. połączą się dwa instytuty badawcze związane z ochroną zdrowia: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła. W praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH zostanie włączony Instytut Żywności i Żywienia. Koszty  połączenia (180 tys. zł) poniesie PZH" - czytamy w komunikacie. 

Jeden instytut badawczy będzie efektywniej wspierał działania badawcze i rozwojowe dotyczące zdrowia, zwłaszcza dotyczące kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności, podano także. 

Połączenie dwóch instytutów badawczych w jedną organizację będzie miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności, m.in. na:

- komercjalizację wiedzy (działalność badawczo-rozwojową B+R),

- zarządzanie (np. obiektami),

- gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej),

- kulturę organizacyjną,

- finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej).

"Utworzone zostanie Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności. Rozszerzony zostanie zakres badań instytutu o nowe obszary, np. analityka alergenów w żywności. Stworzone zostaną podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcia wyższej pozycji instytutu za granicą. Umożliwiona zostanie realizacja programów typu "National Health and Nutrition Examination Survey", dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce" - czytamy także.

(ISBnews)