BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł w styczniu przez niższy wzrost płac, wyższe CPI

ISBNews
22.01.2020 08:10
A A A


Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w styczniu 2020 r. spadł m/m i wyniósł 1013 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według analityków, niższe wartości wskaźnika spowodowane są głównie dwoma czynnikami: ograniczeniem tempa wzrostu wynagrodzeń oraz rosnącymi cenami towarów i usług konsumpcyjnych.

"Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w styczniu 2020 r. ponownie obniżył się. Tendencję do spadku wskaźnika obserwujemy od blisko dwóch lat. Obecne jego niższe wartości spowodowane są głównie dwoma czynnikami: ograniczeniem tempa wzrostu wynagrodzeń oraz rosnącymi cenami towarów i usług konsumpcyjnych" - czytamy w raporcie.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu ub. roku w porównaniu z grudniem 2018 nominalnie wzrosły o 6,2%, jednak po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych oraz wpływu ruchu cen wzrost ten wyniósł zaledwie 2,6%, co jest blisko dwukrotnie słabszym wzrostem niż w tym samym miesiącu 2018 roku. Wolniejszy wzrost wynagrodzeń z punktu widzenia przeciętnego "Kowalskiego" oznacza pogorszenie perspektyw na wyższe dochody, a w konsekwencji ograniczenie możliwości wyższych wydatków i oszczędności, podkreśliło Biuro.

"Podobnie ograniczająco na konsumpcję i oszczędności wpływa wzrost cen, zwłaszcza jeśli dotyczy on przede wszystkim cen usług, w szczególności tych, gdzie konkurencja na rynku jest silnie ograniczona a swobodny wybór dostawcy praktycznie nie istnieje (np. usługi komunalne, dostawa gazu, energii itp.)" - czytamy dalej.

Według BIEC, pracownikom nie tylko trudniej będzie o podwyżkę wynagrodzenia, ale również trudniej o zmianę pracy. Pracodawcy bowiem od drugiej połowy ubiegłego roku ograniczają tempo kreacji nowych etatów, a spadek liczby ogłoszeń o wolnych miejscach pracy świadczy o tym, że tendencja ta utrzyma się w dłuższej perspektywie.

(ISBnews)