MFiPR: Do tej pory zakontraktowano 92% dofinansowania na kolej z POIiŚ

ISBNews
23.01.2020 12:39
A A A


Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Ponad 20 mld zł, a więc narastająco 92% środków zarezerwowanych na wsparcie kolei w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 ma już konkretny określony w umowach cel inwestycyjny. 30% z tych środków, a więc 7,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych udało się już zrefundować z Komisji Europejskiej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

"Efektywnie i w pełni zrealizowaliśmy cele założone dla projektów kolejowych w POIiŚ na rok 2019. Polska jest też największym beneficjentem unijnego instrumentu 'Łącząc Europę' (CEF) w sektorze transportu. Aż 82% dofinansowania z CEF zostało przeznaczone na inwestycje kolejowe a PKP PLK S.A. jest największym beneficjentem CEF w całej UE" - powiedział wiceminister Grzegorz Puda, cytowany w komunikacie.

"Z instrumentu 'Łącząc Europę' CEF realizujemy łącznie 56 projektów transportowych z wkładem unijnym w wysokości 3,9 mld euro" - dodał.

Zmiany na kolei są w obecnej perspektywie finansowej UE współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, instrumentu finansowego "Łącząc Europę" (CEF), regionalnych programów operacyjnych (RPO) i Programu Polska Wschodnia (PO PW). Na modernizację kolei w Polsce Unia Europejska przeznaczyła ponad 10 mld euro, przypomina resort.

W ramach rządowego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 na inwestycje kolejowe przeznaczono blisko 75,7 mld zł. Z tych środków ponad 40,3 mld zł to środki UE pochodzące z POIiŚ, CEF, POPW i RPO.

(ISBnews)