Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

ISBNews
23.01.2020 12:44
A A A


Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w grudniu 2019 r. zanotowała dynamikę wzrostu r/r (w cenach stałych) powyżej konsensusu rynkowego. Według ekonomistów, negatywny wpływ na wzrost konsumpcji i PKB w 2020 roku będzie miał podnoszący się poziom inflacji.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,7% r/r w grudniu 2019 r. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w grudniu była wyższa niż przed rokiem o 7,5% i zwiększyła się o 14,6% m/m.

Niektórzy ekonomiści wskazują, że wyraźnie obniży się roczna dynamika sprzedaży detalicznej z początkiem 2020 r.,  a dalsze rozszerzenie zakazu handlu w niedziele w 2020 będzie również dodatkowo ograniczało dynamikę sprzedaży detalicznej. Ekonomiści podtrzymują, że filarem wzrostu PKB w 2019 roku była konsumpcja prywatna.

Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2022 roku.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Podwyżka płac minimalnej i generalnie wysokie tempo wzrostu dochodów mniej zamożnych gospodarstw domowych powinno wspierać wydatki konsumpcyjne w 1kw. Z drugiej strony w dalszym horyzoncie poprawę hamować będzie wysoka inflacja - wzrost CPI będzie zaniżać realny wzrost wynagrodzeń pozostałych gospodarstw, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost konsumpcji i PKB w 2020" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

"Opublikowane dziś dane dot. sprzedaży detalicznej nie zmieniają jednak generalnie słabego obrazu koniunktury krajowej gospodarki w IV kw. 2019 r. i dalszego osłabienia dynamiki wzrostu PKB w kierunku 3,5% r/r, wobec 3,9% r/r w III kw." - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

"Dane grudniowe z przemysłu, handlu i budownictwa potwierdzają wyhamowanie wzrostu gospodarczego w 4q19. Szacujemy, że dynamika PKB wyniosła 3,1% r/r w 4q19 a w całym 2019 obniżyła się do 4% z 5,1% w 2020" - analitycy banku PKO BP.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Sprzedaż detaliczna przyspieszyła w grudniu, zaskakując pozytywnie drugi miesiąc z rzędu. Przyczynił się do tego okres wzmożonych zakupów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Potwierdza to chociażby bardzo wysoka sprzedaż w takich kategoriach jak żywność i napoje, czy prasa i książki. Inną kategorią, która w końcu ubiegłego roku zanotowała dość wysoką sprzedaż, są pojazdy mechaniczne. W tym przypadku duży wpływ miały zmieniające się od 1 stycznia 2020 r. przepisy dotyczące emisji spalin i związane z tym obawy o wyraźny wzrost cen samochodów. W całym czwartym kwartale sprzedaż detaliczna wzrosła realnie, wg moich szacunków, o około 5.5%r/r wobec wzrostu o 5.2%r/r w trzecim kwartale. Wskazywałoby to na nieco wyższą dynamikę konsumpcji w porównaniu z trzecim kwartałem, tj. w okolicach 4.0%r/r. To jednak najprawdopodobniej nie wystarczyło, w warunkach istotnego pogorszenia wyników budownictwa, aby dynamika PKB utrzymała się w czwartym kwartale 2019 r. w okolicach 3.9%r/r. Była raczej nieco niższa. Najpierw jednak (już za kilka dni) poznamy wstępny szacunek rocznego PKB i na tej podstawie będzie można powiedzieć więcej o końcu roku. Kolejne miesiące powinny upływać pod znakiem dość stabilnego nominalnego wzrostu sprzedaży detalicznej w granicach 5-6%. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych nie powinna się pogarszać ze względu na wciąż sprzyjający pracownikom rynek pracy (w tym wzrost płacy minimalnej) oraz transfery socjalne. Tym, co może nieco zmniejszyć skłonność do zakupów, jest dość wysoka i odczuwalna inflacja. Nie ulega jednak wątpliwości, że konsumpcja pozostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, główną siłą napędową polskiej gospodarki. I to ona, w połączeniu z eksportem, który radzi sobie zaskakująco dobrze, może spowodować, że dynamika PKB w Polsce znajdzie się w 2020 r. w okolicach 3.7%" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła w grudniu z 5,2 do 5,7%r/r, nieco poniżej rynkowych prognoz (6,6%). Zaskoczenia w grudniu zwykle związane są z problemem oszacowania wydatków świątecznych. Dane wskazują na stosunkowo wysoką konsumpcje dóbr RTV i AGD (11,9%r/r). Słabiej prezentowała się natomiast dynamika sprzedaży w kategorii pozostałe (wzrost z -1,7 do 0,4%r/r) ? agreguje ona kategorie dóbr, które często są prezentami świątecznymi np. zabawki dziecięce czy biżuteria. W nadchodzących miesiącach spodziewamy się utrzymania wyższej dynamiki sprzedaży detalicznej. Podwyżka płac minimalnej i generalnie wysokie tempo wzrostu dochodów mniej zamożnych gospodarstw domowych powinno wspierać wydatki konsumpcyjne w 1kw. Z drugiej strony w dalszym horyzoncie poprawę hamować będzie wysoka inflacja ? wzrost CPI będzie zaniżać realny wzrost wynagrodzeń pozostałych gospodarstw, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost konsumpcji i PKB w 2020" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

"Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu w ujęciu realnym o 5,7% r/r po wzroście o 5,2% r/r w listopadzie ? odczyt okazał się nieco niższy od konsensusu prognoz rynkowych (6,0% r/r). Cały czas bardzo mocny pozostaje wzrost w zakresie ogółu dóbr trwałych (9,0% r/r), co potwierdza utrzymywanie się bardzo dobrych nastrojów konsumenckich. W całym 4Q19 sprzedaż detaliczna rosła nieco szybciej niż w 3Q19 (5,1% r/r wobec 4,6% r/r), w związku z czym szacujemy lekkie przyspieszenie konsumpcji prywatnej w końcówce roku. Niemniej jednak wyraźnie słabsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej i budowlanej za grudzień skłaniają nas do rewizji naszego szacunku wzrostu PKB za 4Q19 do 3,4% r/r z 3,6%" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"Po sporym zaskoczeniu dot. grudniowych danych z przemysłu i budownictwa, na poziomie bliskim oczekiwaniom ukształtowały się dane dot. sprzedaży detalicznej, w tym ich struktura. Zgodnie z oczekiwaniami, po dynamicznym wzroście sprzedaży w listopadzie, w grudniu nastąpił korekcyjny spadek w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowości. Jednocześnie, pomimo tego spadku mniej negatywny wpływ czynników kalendarzowych poskutkował w grudniu lekkim wzrostem dynamiki sprzedaży detalicznej. Solidny wzrost sprzedaży detalicznej w listopadzie, po czym ich korekcyjny spadek w grudniu może także potwierdzać tezę o rosnącym znaczeniu wydatków w okresie promocji cenowych pod koniec listopada oraz być może pewnym przesuwaniu wydatków świątecznych (zakupy prezentów) na ten okres. Pozytywną informacją z opublikowanych danych jest także niezła struktura, tj. dalszy wzrost rocznej dynamiki w kategoriach o niższej zmienności, co może wskazywać na stabilizującą się ? po rozczarowujących danych za III kw. ? sytuację w handlu detalicznym. Pomimo pewnego wychłodzenia koniunktury na rynku pracy oraz wyraźnego wzrostu inflacji, dochody gospodarstw domowych (wspierane wypłatą świadczeń społecznych) wciąż solidnie rosną, co powinno stabilizować wyniki konsumpcji prywatnej przynajmniej do połowy 2020 r. Jednocześnie utrzymująca się niższa niż z początkiem 2019 r. dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej w części jest zapewne efektem większego ograniczenia popytu pozostałych sektorów gospodarki (np. przedsiębiorstw lub jednostek finansów publicznych). Przy nieco wyższej bazie odniesienia dla danych styczniowych oraz bardzo niesprzyjających efektach kalendarzowych (liczba dni handlowych w styczniu 2020 r., wobec stycznia 2019 r.), oczekujemy wyraźnego obniżenia rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej z początkiem 2020 r., co jednak nie będzie znamionowało silnego cyklicznego osłabienia. Opublikowane dziś dane dot. sprzedaży detalicznej nie zmieniają jednak generalnie słabego obrazu koniunktury krajowej gospodarki w IV kw. 2019 r. i dalszego osłabienia dynamiki wzrostu PKB w kierunku 3,5% r/r, wobec 3,9% r/r w III kw" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

"W ostatnim kwartale 2019 roku średni wzrost sprzedaży detalicznej utrzymał tempo z poprzedniego kwartału. W przyszłym tygodniu szacunek PKB za 2019 zostanie opublikowany. Nasza prognoza celuje w 4,2% wzrostu, ale widzimy ryzyka spadku dynamiki wzrostu PKB w kierunku 4,1%, jeśli w IV kw. PKB znajdzie się znacząco poniżej oczekiwań (3,8%) z uwagi na słaby wynik sektora przemysłowego. Struktura PKB nie będzie opublikowana w przyszłym tygodniu, ale filarem rozwoju w 2019 pozostanie konsumpcja prywatna" - analityk Erste Group Research Katarzyna Rzentarzewska

"Realna sprzedaż detaliczna w grudniu przyspieszyła do 5,7% r/r z 5,2% r/r w listopadzie (PKO: 5,0% r/r, kons. 5,8% r/r). Sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 7,5% r/r (wobec 5,9% r/r w listopadzie) implikując wzrost deflatora sprzedaży do 1,7% r/r (z 0,7% r/r poprzednio). Realna sprzedaż detaliczna ?bazowa" wzrosła w grudniu o 10,6% r/r (wobec 9,8% r/r w listopadzie). W porównaniu z listopadem przyspieszenie sprzedaży nastąpiło przede wszystkim w kategorii odzież i obuwie (8,0% r/r, vs. 4,8% r/r w listopadzie), co jest zapewne efektem przejściowym (wynikającym z efektów bazy statystycznej) i zmniejsza pozytywną wymowę przyspieszenia dynamiki sprzedaży. Wyższa niż przed miesiącem dynamika w kategorii meble, RTV i AGD (13,6% r/r wobec 11,9%r/r w listopadzie) potwierdza kontynuację boomu na rynku mieszkaniowym, a także może odzwierciedlać efekty dodatkowych transferów fiskalnych (wydawanych na modernizację wyposażenia mieszkań). Dynamika sprzedaży w kategorii pojazdy niewiele się zmieniła wobec listopada (4,9% r/r wobec 5,1% r/r poprzednio) sugerując, że dealerzy samochodowi sprowadzali i rejestrowali pojazdy ?na zapas" przed wejściem nowych opłat z początkiem stycznia. Lepszy odczyt za grudzień nie oznacza w naszej ocenie końca okresu słabszych  odczytów sprzedaży detalicznej, który obserwujemy w ostatnich miesiącach. Dane o koniunkturze konsumenckiej za styczeń potwierdzają także ten obraz: wskaźnik bieżący ufności konsumenckiej GUS spadł w styczniu do poziomu 3,7 pkt. (-1,7 pkt r/r), a wskaźnik wyprzedzający obniżył się do poziomu -0,6 pkt.  (-2,8 pkt. r/r). ?Zejście" koniunktury konsumenckiej z rekordowych poziomów odnotowanych w trakcie 2019 jest zbieżne z oczekiwanym przez nas wyhamowaniem konsumpcji, która - w ujęciu realnym - będzie także pod presją rosnącej inflacji. Warto również odnotować wzrost obaw o przyszły poziom bezrobocia potwierdzający zmianę fazy cyklu. Fundamenty do wzrostu sprzedaży nie są już tak silne jak w ubiegłym roku. W 2020 dalsze rozszerzenie zakazu handlu w niedziele będzie dodatkowo ograniczało dynamikę sprzedaży detalicznej. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym sprzedaż jest możliwy wzrost stopy oszczędności, sugerowany przez wzrost sprzedaży obligacji detalicznych w końcu ubiegłego roku. Dane grudniowe z przemysłu, handlu i budownictwa potwierdzają wyhamowanie wzrostu gospodarczego w 4q19. Szacujemy, że dynamika PKB wyniosła 3,1% r/r w 4q19 a w całym 2019 obniżyła się do 4,0% z 5,1% w 2020" - analitycy banku PKO BP.

(ISBnews)