Sejm: W przypadku awarii BDO ewidencja odpadów musi być prowadzona indywidualnie

ISBNews
24.01.2020 08:10
A A A


Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy, zobowiązani do rejestracji w Bazie Danych o produktach i opakowaniach  (BDO) i prowadzenia ewidencji odpadów w systemie teleinformatycznym, w przypadku awarii muszą zbierać dane indywidualnie w formie papierowej lub elektronicznej, a po ustaniu awarii wprowadzić je do systemu najpóźniej do 30 dni ? wynika z poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o odpadach, którą w czwartek przyjął Sejm.

Posłowie zaakceptowali zgłoszone przez Senat poprawki; większość z nich dotyczyła wydłużenia terminów sprawozdawczości prowadzonej przez przedsiębiorców, gminy, marszałków województw oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z nowelizacją jeszcze przez sześć miesięcy czyli do 30 czerwca br. przedsiębiorcy będą mogli prowadzić ewidencję odpadów zarówno elektronicznie jak i na dokumentach papierowych. Będzie się to jednak odbywać na nowych zasadach; dokumenty mają być wystawiane przy każdym odbiorze odpadów i podczas ich przekazywania. Natomiast  zajmujący się odbiorem i transportem muszą mieć przy sobie stosowne poświadczenie. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorców dokumentacji papierowej dane powinny trafić do BDO najpóźniej do 31 lipca 2020 roku. Przepisy mają obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia br.

Przepisy dotyczące Bazy Danych o odpadach i obowiązku elektronicznego ewidencjonowania weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Niektórzy przedsiębiorcy (np. posiadający pozwolenie zintegrowane, zezwolenie na wytwarzanie czy przetwarzanie  odpadów bądź koncesję na podziemne składowanie) zostali wpisani do bazy z urzędu. Pozostali, by uzyskać wpis musieli złożyć wniosek w urzędzie marszałkowskim. Z danych Ministerstwa Klimatu, przekazanych w pierwszych dniach stycznia wynikało, że zarejestrowanych było 180 tys. przedsiębiorców na ponad 300 tys.

Powstanie BDO regulowały przepisy ustawy o odpadach z roku 2012, ale ich wdrożenie odłożono do roku 2015. Po kolejnych zmianach, miały wejść w życie w 2018 roku. W obecnej formie BDO posiada trzy moduły: rejestr bazy danych odpadowych, moduł ewidencji odpadów oraz moduł sprawozdawczości. Pierwszy z nich (wpis do rejestru) uruchomiono 23 stycznia 2018 r., a kolejne  ?  w tym roku.

 (ISBnews)