PGE Energia Ciepła zrealizowała 217 projektów na krakowskim rynku ciepła w ub.r.

ISBNews
24.01.2020 12:02
A A A


Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła zrealizowała w 2019 roku rekordową liczbę 217 projektów w zakresie rozwoju rynku ciepła, podała PGE. Modernizowana elektrociepłownia zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Krakowa i spełnia normy środowiskowe.

Rok zakończył się także podpisaniem 5 nowych umów kompleksowych z krakowskimi spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach programu "Ciepła woda bez piecyka". Oznacza to, że w najbliższych latach w 135 budynkach na terenie Krakowa zostaną zlikwidowane piecyki gazowe, podano.

"Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła rozwija się wraz z miastem. Stale rosnące zapotrzebowanie na ciepło wymaga dobrej współpracy pomiędzy dystrybutorem ciepła tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Miastem Kraków tak, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne miastu w długim horyzoncie czasowym i odpowiednio zaplanować modernizację i inwestycje w elektrociepłowni" - powiedział dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła Mariusz Michałek, cytowany w komunikacie.

Z punktu widzenia współpracy na krakowskim rynku ciepła w kolejnych latach kluczowe było również podpisanie w ostatnim roku przez PGE Energia Ciepła dwóch ważnych umów - umowy zrównoważonego rozwoju z miastem Kraków oraz umowy o rozwoju rynku ciepła z MPEC, podkreślono.

"Prowadzone prace remontowe w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła mają na celu z jednej strony zapewnić niezawodność urządzeń produkcyjnych w sezonie grzewczym, a z drugiej - komfort termiczny mieszkańcom Krakowa w każdych warunkach pogodowych. Prowadzone prace przystosowują również urządzenia do wymagań najnowszych norm środowiskowych - BREF/BAT, które zaczną obowiązywać w 2021 r." - czytamy dalej.

W krakowskiej elektrociepłowni zainstalowane są cztery bloki energetyczne. W 2019 r. wykonano szereg prac począwszy od diagnostyki poszczególnych kotłów, po remont kapitalny jednego z nich.

W 2020 r. roku oprócz remontów i przeglądów prowadzonych corocznie planowany jest remont kapitalny kolejnych dwóch bloków energetycznych oraz remont budowlany chłodni kominowej. Remont będzie obejmował m.in. konstrukcje wsporczą chłodni (czyli konstrukcję, na której umieszczony jest widziany z daleka betonowy kołnierz), wodorozdział (czyli urządzenia, dzięki którym woda w chłodni paruje) oraz stalową galerię na koronie chłodni. Ponadto planowana jest również realizacja kilku projektów dostosowujących urządzenia elektrociepłowni do spełnienia nowych wymagań BREF/BAT, w tym m.in. modernizacja elektrofiltrów na dwóch blokach energetycznych, dołożenie kolejnej warstwy katalizatora na instalacji odazotowania spalin, zabudowę półki sitowej w absorberze instalacji odsiarczania, modernizacji instalacji oczyszczania ścieków, rozbudowy instalacji monitoringu emisji do powietrza, a także modernizacja i doposażenie laboratorium chemicznego, podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)