MR: Nowela prawa budowlanego umożliwi przyśpieszenie procesu inwestycyjnego

ISBNews
24.01.2020 13:09
A A A


Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju chce, by z roku na rok wzrastała liczba oddawanych do użytku mieszkań. W ocenie resortu, przyczyni się do tego przyjęta w czwartek przez Sejm nowelizacja prawa budowlanego, zakładająca uproszczenie i przyśpieszenie procesu inwestycyjnego w budownictwie.

"W 2019 r. oddano do użytkowania ponad 200 tys. mieszkań, czyli najwięcej od 1980 roku. Chcemy utrzymać ten trend, bo Polacy potrzebują mieszkań. Uchwalone właśnie Prawo budowlane przyczyni się do tego, ponieważ skróci cały proces inwestycyjny" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w przesłanym w piątek komunikacie.

Nowelizacja ogranicza m.in. liczbę dokumentów, wymaganych przed rozpoczęciem budowy, ułatwia proces legalizacji starych samowoli budowlanych, zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia biletomaty czy wpłatomaty, wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa budynków przy zmianie sposobu ich użytkowania. 

"Obecnie organ, który wydaje pozwolenie na budowę, nie weryfikuje projektu pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi około 35 procent całej dokumentacji, często zmienia się on w procesie inwestycyjnym" - wyjaśnił wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Zgodnie z nowymi przepisami, projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

"Obowiązkiem kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego projektu technicznego, a projektant będzie wydawał oświadczenie o jego poprawności. "Dzięki temu zostaną dochowane warunki bezpieczeństwa, a jednocześnie proces skróci się po stronie inwestora. Również urzędy będą miały ułatwioną pracę, bo to kilkanaście milionów stron dokumentacji rocznie" - dodaje R. Nowicki.

Nowelizacja ułatwia proces legalizacji starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Dzięki temu będzie można je włączyć w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nowelizacja ogranicza liczbę dokumentów, niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia. Zgodnie ze zmianami do wniosku o pozwolenie inwestor ma dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego, zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu. Po zmianach projekt budowlany ma składać się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zwolnione będą biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Zwolnienia dotyczyć też mają m.in. instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Zmiany te obejmą także np. urządzenia melioracji wodnej czy budowę stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

Nowelizacja zakłada ograniczenie do pięciu lat terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany, co powodowało niepewność prawną.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room, konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Zmiany mają przyśpieszyć powstawanie nowych inwestycji, sprzyjać szybszemu przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Nowelizacja wprowadza także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo?kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, podsumował resort.

(ISBnews)