CMS/ EMIS: Wartość polskiego rynku M&A wzrosła do 10,93 mld euro w 2019 r.

ISBNews
27.01.2020 10:24
A A A


Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wartość polskiego rynku fuzji i przejęć (M&A) wzrosła prawie dwukrotnie w 2019 roku - do 10,93 mld euro, pomimo mniejszej aktywności transakcyjnej, wynika z raportu "Emerging Europe M&A 2019/2020", opublikowanego przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS.

W Polsce zaobserwowaliśmy prawie dwukrotny wzrost wartości transakcji M&A ogłoszonych w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 r. Z wartością przejęć na poziomie 10,93 mld euro, byliśmy jednocześnie świadkami 20-proc. spadku liczby M&A - do 258 transakcji, wynika z raportu.

"Ostanie lata to bardzo aktywny okres na polskim rynku M&A. W 2019 r. byliśmy świadkami aż 13 transakcji o wartości ponad 1 mld zł, co ma związek ze sprzedażą atrakcyjnych aktywów przede wszystkim na rynku nieruchomościowym, ale także infrastrukturalnym, IT oraz usługowym. Pokazuje to potencjał spółek działających w Polsce, które osiągnęły już ten stopień rozwoju, aby skutecznie przyciągać
największych globalnych graczy. Na naszym rynku wciąż dostępne są interesujące aktywa, które mogą być przedmiotem przejęć" - powiedział partner kierujący praktyką transakcyjną kancelarii CMS w Polsc Rafał Zwierz, cytowany w komunikacie.

"W nadchodzących miesiącach największą transakcją może okazać się zapowiadana sprzedaż mBanku, w przygotowaniu jest także kilka dużych procesów transakcyjnych w sektorze nieruchomościowym oraz sektorze fintech. Zainteresowanie inwestorów widoczne jest także w odniesieniu do branży ochrony zdrowia jako mniej podatnej na zmiany sytuacji gospodarczej, czy energetyki odnawialnej i infrastruktury, które również w mniejszym stopniu podlegają wahaniom koniunkturalnym" - dodał.

Do najbardziej aktywnych w Polsce w 2019 r. należały tradycyjnie sektor nieruchomościowy, który odpowiadał za prawie 30% transakcji ogłoszonych na naszym rynku, a także produkcyjny, usługowy oraz IT i telekomunikacyjny (w sumie 34% M&A w Polsce), podano.

"W kolejnych miesiącach aktywnym graczem na rynku pozostaną fundusze private equity i ich spółki portfelowe, które z jednej strony wciąż dysponują znacznymi środkami na nowe inwestycje, z drugiej zaś będą kontynuować proces wyjść z inwestycji. Widzimy również zainteresowanie polskim rynkiem M&A ze strony inwestorów branżowych, nie tylko z krajów europejskich, ale również azjatyckich i amerykańskich. Tendencja do wzmacniania obecności państwa w sektorze finansowym i energetycznym także wpływa na wzrost liczby toczących się projektów M&A. Osobnym tematem jest ekspansja zagraniczna polskich spółek. W tym obszarze również widzimy sporą aktywność"- podkreślił partner w praktyce transakcyjnej kancelarii CMS w Polsce Błażej Zagórski, również cytowany w komunikacie.

W ostatnich 12 miesiącach polskie przedsiębiorstwa utrzymały pozycję drugiego - po Rosji - inwestora z naszego regionu, dokonując w Europie Środkowo-Wschodniej 136 przejęć (-29% w stosunku do 2018 r.) o wartości 1,8 mld euro (+12%), wynika również z raportu.

Rośnie zainteresowanie przejęciami w Europie Środkowo-Wschodniej ze strony funduszy private equity, które z prawie 320 transakcjami ogłoszonymi w 2019 r. wykazały się rekordową aktywnością w naszym regionie. Wzrosło także zainteresowanie inwestorów zagranicznych - przejęcia transgraniczne stanowią już prawie 60% M&A ogłoszonych w 2019 r. w Europie Środkowo-Wschodniej, podano także.

Jak wynika z danych zawartych w raporcie, w ubiegłym roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ogłoszono łącznie 1 958 transakcji fuzji i przejęć, co oznacza spadek o 6,5% w porównaniu z rokiem 2018. Łączna wartość M&A w naszym regionie wyniosła w ubiegłym roku 72,34 mld euro (spadek o 10,1%), co jest porównywalne z poziomem obserwowanym w 2017 r. Patrząc na rynek transakcyjny w Europie Środkowo-
Wschodniej na przestrzeni ostatnich pięciu lat, nasz region pozostaje stosunkowo stabilny, z wysoką aktywnością widoczną w wielu segmentach rynku, czytamy dalej.

"W połowie roku obawialiśmy się, że w Europie Środkowo-Wschodniej - podobnie jak na całym świecie - nastąpi gwałtowny spadek aktywności M&A, jednak ostatnie trzy miesiące 2019 r. roku okazały się dość dobre. Kilka mega transakcji zrealizowanych w całym regionie oraz w Polsce i Bułgarii przyczyniło się do wzrostu łącznej wartości M&A. Biorąc pod uwagę prawie 30-proc. spadek wartości M&A na świecie, 6,5% w naszym regionie należy uznać za dobry wynik. W 2020 roku ogólny klimat inwestycyjny powinien się poprawić, szczególnie że napięcia handlowe pomiędzy USA a Chinami wydają się maleć i dojdzie do realizacji Brexitu" - skomentował dyrektor globalny bazy danych
dot. fuzji i przejęć EMIS Stefan Stoyanov.

Rok 2019 przyniósł wyraźny wzrost liczby transgranicznych fuzji i przejęć, które stanowią obecnie już prawie 60% (+15% w porównaniu do 2018 r.) wszystkich transakcji zawieranych w Europie Środkowo-Wschodniej. Największym graczem zagranicznym w regionie w ujęciu wartościowym okazały się w 2019 r. Chiny z przejęciami na poziomie 6,4 mld euro. Wzrosła także wartość inwestycji realizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej przez inwestorów z Japonii (2,9 mld euro, +112% w stosunku do 2018 r.), Singapuru (607 mln euro, +601%) oraz Korei Południowej (717 mln euro, +1093%). W ubiegłym roku inwestorzy z Azji podwoili wartość przejęć w naszym regionie w stosunku do 2018 r, osiągając poziom 11,5 mld euro, co stanowi już 16% wartości wszystkich M&A ogłoszonych w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 r. W Polsce na uwagę zasługuje zaangażowanie funduszu PSA International z Singapuru w największą transakcję na naszym rynku w 2019 r.,
jaką było nabycie terminalu kontenerowego w Gdańsku za ponad 5 mld zł, czytamy również.

Wzrost aktywności w naszym regionie ze strony kapitału pochodzącego z Azji jest także widoczny w liczbach zawieranych transakcji, w szczególności dla inwestorów z Chin (+53% w porównaniu do 2018 r.), Korei Południowej (+71%) oraz Singapuru (+38%). Zdecydowanym liderem pod względem liczby M&A zawieranych w naszym regionie pozostają jednak niezmiennie od 10 lat Stany Zjednoczone z 122 przejęciami w 2019 r., (+37% w porównaniu z rokiem 2018). Większą aktywnością w stosunku do 2018 r. wykazali się także inwestorzy z Wielkiej Brytanii (+9%) oraz tradycyjnie podejmujący inwestycje w naszym regionie gracze z Niemiec (+17%), Francji (+19%), a także
Hiszpanii (+133%), podkreślono.

W 2019 r. fundusze private equity zaangażowane były aż w 16,2% wszystkich fuzji i przejęć ogłoszonych w regionie, co jest rekordowym wynikiem. Liczba transakcji z udziałem kapitału PE wzrosła do 318 (+3,6% w porównaniu do 2018 r.), osiągając przy tym wartość 22,66 mld euro. Fundusze private equity pozostawały aktywne w całym regionie, w szczególności w sektorze telekomunikacyjnym i IT, produkcji
oraz w handlowym. W 2019 r. były zaangażowane w pięć transakcji w regionie o wartości ponad 1 mld euro - największa z nich to nabycie Central European Media Enterprises przez PPF Group z Czech o wartości 1,9 mld euro, wynika także z raportu.

Dzięki rozwojowi e-commerce i zwiększeniu popytu na magazyny oraz centra dystrybucyjne, sektor nieruchomościowy i budowlany pozostaje najbardziej aktywnym w Europie Środkowo-Wschodniej z 378 transakcjami o wartości 16,6 mld euro. Na drugim miejscu pod względem wartości i wolumenu M&A ulokował się sektor telekomunikacyjny i IT z 12 mld euro w 300 ogłoszonych transakcjach, wyprzedzając sektor produkcyjny - co odzwierciedla rosnące znaczenie cyfryzacji i komunikacji cyfrowej dla regionu. Przełomowe transakcje dla tego sektora obejmowały nabycie bułgarskiej spółki Vivacom za 1,28 mld euro przez United Group przy wsparciu BC Partners, podsumowano.

(ISBnews)