PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

ISBNews
27.01.2020 13:28
A A A


Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW, podała spółka. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm. Pierwsza energia elektryczna wyprodukowana  z farm na Bałtyku może popłynąć w 2026 roku.

"Poprzez dywersyfikację źródeł energii i nasze inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe Polska jest w stanie sukcesywnie zmniejszać udział paliw kopalnych w krajowym miksie energetycznym. Wpisuje się to w oczekiwania polskiego rządu. Morskie farmy wiatrowe Baltica 2 i 3 to kluczowe elementy procesu zmiany, jaki zachodzi w Grupie PGE, ale również ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze ogólnokrajowym" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Baltica 2 (Baltica 2) w styczniu 2019 roku otrzymała od Polskich Sieci Energetycznych (PSE) propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW. Baltica 3 zawarła umowę o przyłączeniową z PSE na 1045 MW w 2014 roku, przypomniano.

"To kolejny krok milowy w kierunku realizacji Programu Offshore grupy kapitałowej PGE. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm, zlokalizowanych w odległości ok. 30 km na północ od linii brzegowej na wysokości Ustki i Łeby w województwie pomorskim. Moc pojedynczej turbiny, która zostanie zainstalowana na etapie realizacji projektów, może wahać się między 10 a 13 MW w zależności od rozwoju technologii i wybranego wariantu" - czytamy w komunikacie.

Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu partnerowi strategicznemu po 50% udziałów w dwóch spółkach - Baltica 3 i Baltica 2 - a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Celem współpracy jest także zbudowanie kompetencji przez PGE Baltica, aby w przyszłości firma mogła sama realizować projekty offshore, podkreślono.

Harmonogram działań przewiduje kilkuletni okres na przygotowanie projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Energia z pierwszej wybudowanej farmy wiatrowej - Baltica 3 - może popłynąć do sieci około 2026 roku. Okres eksploatacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 i 3 przewidywany jest co najmniej na 25 lat.

"PGE, jako lider transformacji energetycznej w Polsce, jest świadoma zachodzących zmian i wyzwań, jakie stoją przed branżą energetyczną. Transformacja Grupy w kierunku OZE jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata. W trosce o środowisko naturalne w swojej działalności PGE stawia na innowacyjne  i niskoemisyjne rozwiązania. Realizacja projektów w morską energetykę wiatrową o mocy 2,5 GW w ramach Programu Offshore Grupy PGE pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie, a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych" - podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)