Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,6 pkt m/m do 23,1 pkt w styczniu

ISBNews
28.01.2020 11:00
A A A


Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,6 pkt m/m do 23,1 pkt w styczniu 2020 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 24,3 pkt.

"Styczniowy pomiar koniunktury bankowej przyniósł wzrost większości analizowanych wskaźników. Główny wskaźnik Monitora Bankowego zwiększył swoją wartość o 4,6 pkt. co jest pierwszym od kilku miesięcy wzrostem tego wskaźnika, obecny poziom indeksu Pengab wynosi 23,1 pkt. Wśród pomiarów szczegółowych należy zwrócić uwagę na 10-punktowy wzrost ocen kredytów mieszkaniowych. Pozytywnie należy odnieść się do kilkupunktowych wzrostów w obszarze prognoz makroekonomicznych, w tym sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, i gospodarki kraju" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.

Wskaźnik ocen wzrósł o 0,9 pkt m/m do 17,4 pkt, a wskaźnik prognoz zmniejszył się o 4,3 pkt do 19,6 pkt.

"Niepokojące oceny wiążą się z możliwościami rozwojowymi sektora bankowego. 70% badanych bankowców uważa, że w 2020 roku wzrosną koszty działalności banków. Ponad trzy czwarte badanych (83%) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2020 roku, a 83% przewiduje spadek zatrudnienia w bankach" - dodał.

"W styczniu odnotowano m/m spadki prognoz sześciomiesięcznych dla przewidywanej aktywności klientów na rynku: lokat długoterminowych osób indywidualnych. Poprawę prognoz odnotowano dla rynku: kredytów obrotowych przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, lokat długoterminowych przedsiębiorstw" - czytamy w raporcie.

W styczniu prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m wzrosła o 4 pkt, a r/r jest niższa o 31 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m wzrosła o 4 pkt, a r/r jest niższa o 28 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m jest wyższa o 8 pkt, a r/r spadła o 21 pkt.

"Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 7 pkt i w styczniu wynosi 169 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 4 pkt, a r/r spadło o 12 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 10 pkt, a r/r jest wyższe o 3 pkt" - czytamy dalej.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie 17 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 6 pkt, a r/r spadek o 12 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 11 pkt., a r/r jest wyższe o 7 pkt, podano także.

"Wskaźnik ogólny ocen aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi 8 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 1 pkt, a r/r jest niższy o 5 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 2 pkt., a r/r jest niższy o 9 pkt" - napisano też w materiale.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 6 pkt. i wynosi 9 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 3 pkt, a r/r spadł o 3 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 5 pkt, a r/r jest niższy o 1 pkt.

Sondaż został przeprowadzony 5-22 stycznia br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

(ISBnews)