Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
29.01.2020 17:57
A A A


Marcin Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Comarch, podała spółka.

Zarząd 7Levels w związku z aktualizacją strategii podjął decyzję m.in. o rozszerzeniu rynku zbytu gier o kolejne platformy sprzętowe, tj. komputery PC oraz konsole Xbox One, podała spółka.

PKN Orlen podpisał z Gminą Miasto Płock list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe, podała spółka. Celem umowy jest stworzenie w Płocku infrastruktury tankowania wodoru, przeznaczonej dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz usług publicznych.

Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal - akcjonariusze i menedżerowie Ten Square Games - sprzedali łącznie 963 574 akcji, stanowiących 13,31% kapitału, po cenie 230 zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka.

Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka. 

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tzw. dużego TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych, do Santander Bank Polska wpływa ok. 65 pozwów miesięcznie, poinformował bank. 

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na drugą część dostaw konstrukcji stalowej  w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 22,7 mln zł netto.

Strategia CCC na lata 2020-2022 zakłada brak akwizycji do 2022 r. i koncentrację na rozwoju organicznym, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

CCC zakłada utrzymanie dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy, poinformował prezes Marcin Czyczerski po prezentacji strategii spółki na lata 2020-2022.

Santander Bank Polska spodziewa się kontynuacji silnej sprzedaży w segmencie kredytów gotówkowych, poinformował prezes Michał Gajewski.

Lotos Kolej - spółka w 100% zależna od Grupy Lotos - kupił 216 wagonów platform produkcji firmy Kolowag za 98,28 mln zł i lokomotywę elektryczną firmy Newag za 13,77 mln zł, podała spółka. Projekt "Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę Lotos Kolej" jest dofinansowany ze środków unijnych.

Santander Bank Polska pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby rozwiązać kwestie walutowych kredytów hipotecznych z klientami w sposób polubowny, bez konieczności kierowania spraw do sądów, poinformował prezes Michał Gajewski. 

CCC ponownie przeanalizuje plany przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) spółki eobuwie.pl, gdy jej EBITDA przekroczy poziom 50 mln euro, zapowiedziało CCC.

Santander Bank Polska spełnia warunki do wypłaty dywidendy, poinformował prezes Michał Gajewski. Bank jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie. 

Strategia CCC na lata 2020-2022 zakłada m.in. zmniejszenie planów nowej powierzchni do 120 tys. m2 w kolejnych 3 latach oraz preferowany format sklepów o wielkości 500-800 m2, podała spółka.

Cannabis Partners szykuje obecnie dwie firmy z branży konopnej do pozyskania finansowania, ale ma "długą listę" spółek konopnych, które będą szukały finansowania przez crowdfunding lub wejście na giełdę, poinformował ISBnews szef firmy doradczej Arkadiusz Kuich.

Cannabis Poland planuje przeprowadzić w marcu br. crowdfunding swojej spółki Vape'm - producenta i dystrybutora waporyzatora z olejkiem konopnym CBD, a następnie docelowo wprowadzenie tej spółki na NewConnect, poinformował ISBnews prezes Cannabis Poland Jakub Bartoszek.

CCC zakłada średnio 150-200 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie w przyjętej strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2022 "GO.22", podała spółka. Grupa planuje kontynuować rozwój wielokanałowej sprzedaży obuwia i dostosowywać ofertę do rynków, kanałów i formatów sprzedaży. Skupi się na umacnianiu podstawowych 5-6 marek (m.in. Lasocki, Gino Rossi, Sprandi).

CCC zakłada realizację skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,5-9 mld zł w horyzoncie do 2022 r. w przyjętej strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2022 "GO.22", podała spółka.

Develia sfinalizowała sprzedaż warszawskiego biurowca Wola Center za 101,9 mln euro netto (ok. 435 mln zł), podała spółka. Nabywcą liczącego 33,3 tys. m2 budynku jest fundusz Hines European Value Fund.

The Dust podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 7", podała spółka.

Po tym, jak Lartiq i GetBack w restrukturyzacji zawarły ugodę w sprawie umowy ramowej, Lartiq poinformował, że środki pochodzące z tej umowy zostaną wypłacone wierzycielom układowym GetBack po uprawomocnieniu się układu w formie przyspieszenia spłaty rat układowych.

Santander Bank Polska ocenia, że obecnie trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (tzw. dużego TSUE) na orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą, a tym samym dokonać estymacji związanego z nimi ryzyka prawnego, podał bank. 

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 4,8% r/r do 148 647 mln zł w 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,7% wobec 4,1% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank. 

Santander Bank Polska odnotował 507,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 788,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Screen Network, spółka zależna 4fun Media, planuje dokonanie odpisu wartości udziałów w spółce zależnej PRN Polska o szacunkowej wartości 3,2 mln zł, podano w komunikacie.

Rada nadzorcza Radpolu wyraziła zgodę na podjęcie przez zarząd czynności zmierzających do zakończenia prowadzenia działalności operacyjnej w ramach zakładu produkcyjnego Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim, podała spółka.

Mabion złożył odpowiedzi na pytania Europejskiej Agencji Leków (EMA) w procesie o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku pod roboczą nazwą MabionCD20, podała spółka.

 J.W. Construction Holding ustanowił program emisji obligacji o maksymalnej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.

Lartiq przekazał spółce GetBack kwotę 40 mln zł, a strony rozwiązały dotychczasowy spór, wynika z komunikatu GetBack.

Cena akcji proponowana w wezwaniu PKN Orlen odpowiada wartości godziwej akcji, ocenił zarząd Energi.

(ISBnews)