BBI Development wyemituje obligacje o łącznej wartości 12 mln zł

ISBNews
30.01.2020 08:05
A A A


Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - BBI Development podjął uchwałę w sprawie emisji 12 tys. obligacji serii BBI0123 o łącznej wartości 12 mln zł, podała spółka.

"Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0220 o łącznej wartości nominalnej 37 100 000 zł;

2) Rodzaj obligacji: obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;

3) Wielkość emisji: 12 000 sztuk obligacji na okaziciela serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12 000 000,00 zł;

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1 000,00 zł, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej;

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: WEO przewidują, że datą emisji obligacji będzie 31 stycznia 2020 roku, zaś wykup obligacji nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 roku.

6) Oprocentowanie obligacji: oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 31 lipca 2020 roku.

7) Świadczenia niepieniężne: obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

8) Zabezpieczenie obligacji: obligacje nie są zabezpieczone" - wymieniono w komunikacie.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)