PKN Orlen planuje zwiększyć capex do 7,7 mld zł w 2020 roku

ISBNews
30.01.2020 08:02
A A A


Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen planuje łączne nakłady inwestycyjne w tym roku w wysokości 7,7 mld zł wobec 5,4 mld zł capeksu zrealizowanego w ub.r., podała spółka.

Capex na cele rozwojowe ma w tym roku wynieść 3,9 mld zł, z czego na segment downstream zostanie przeznaczone 2,6 mld zł, na detal - 0,6 mld zł, na wydobycie - 0,5 mld zł oraz na funkcje korporacyjne - 0,2 mld zł. Capex na utrzymanie i regulacje to 3,8 mld zł, podano w prezentacji wynikowej.

"Główne projekty rozwojowe w 2020r.

Downstream:

* Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu

* Budowa instalacji glikolu propylenowego w Orlen Południe

* Budowa instalacji Visbreakingu w Płocku

* Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku

* Budowa instalacji biogazowni w Orlen Południe

* Budowa instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii

* Projekt przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku

* Budowa ładowarek do samochodów elektrycznych (50 nowych stacji szybkiego ładowania)

Detal:

* Rozwój sieci paliw (37 nowych stacji własnych)

* Rozwój konceptu pozapaliwowego (ponad 170 nowych punktów)

* Wprowadzanie nowych usług i produktów

Wydobycie:

* Kanada ? ca. 300 mln zł / Polska ? ca. 200 mln zł" - czytamy w prezentacji.

W 2019 r. łącznie na inwestycje w 2019 roku koncern przeznaczył 5,4 mld zł.

"W 2019 roku w obszarze produkcji zakończono inwestycje Metatezy w Płocku i PPF Splitter w Możejkach. Rozpoczęto rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów, budowę instalacji glikolu propylenowego, dokonano zakupu licencji i projektu bazowego dla instalacji bioetanolu II generacji, a także kontynuowano realizację Programu Rozwoju Petrochemii oraz uruchomiono budowę instalacji Visbreakingu" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Realizowane były kolejne etapy prac związane z przygotowaniem do inwestycji w morskie farmy wiatrowe, prowadzono m.in. badania środowiskowe, badania wietrzności oraz budowy geologicznej dna morza. Rozpoczęto proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej, finalizowany jest również proces pozyskiwania partnera do realizacji inwestycji.

Planowane na 2020 rok nakłady inwestycyjne nie uwzględniają środków na ewentualne akwizycje.

"W obszarze akwizycji kontynuowano proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, a także ogłoszono wezwanie do sprzedaży 100% akcji Grupy Energa. W 2019 roku kontynuowano dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej. Koncern utrzymał rating inwestycyjny Fitch i Moody's, a także, zgodnie z zapowiedziami, wypłacił dywidendę w wysokości 1,5 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję. Zadłużenie netto koncernu na koniec 2019 roku wynosiło 2,4 mld zł i zostało zredukowane o 3,2 mld zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku" - wymieniono także w materiale.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)