Sejmowa KFP przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 r.

ISBNews
30.01.2020 14:24
A A A


Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt budżetu na 2020 r. wraz z poprawkami. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 24 posłów, a przeciwko było 15.

"Komisja Finansów Publicznych (KFP) przyjęła sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej wraz z poprawkami. Komisja wybrała posła Henryka Kowalczyka na posła sprawozdawcę Komisji" - powiedział przewodniczący Komisji Henryk Kowalczyk.

Posłowie KFP rozpatrywali 537 poprawek zgłoszonych do ustawy budżetowej na 2020 r. 

Drugie czytanie projektu ustawy budżetowej w Sejmie może odbyć się na posiedzeniu zaplanowanym na 12-13 lutego, o ile porządek dzienny zostanie uzupełniony o punkt dotyczącego tego projektu.

W grudniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%. W projekcie przewidziano m.in. dochody w wysokości 435,3 mld zł, wydatki również na poziomie 435,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB, a także dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4%), W 2020 r. planuje się także wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł.

(ISBnews)