MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

ISBNews
30.01.2020 17:43
A A A


Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł.

"Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020 roku. Pierwotną datą wykupu obligacji serii P był 1 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Wcześniejszy wykup obligacji realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

To kolejna w ostatnich dniach informacja powiązana z Grupą MCI dotycząca wcześniejszej spłaty obligacji, przed pierwotnym terminem ich wykupu. 27 stycznia br. MCI Capital TFI poinformowała, iż spółka portfelowa MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A. wykupi przed okresem zapadalności obligacje o wartości 699 mln CZK (ponad 118 mln zł), których pierwotna data wykupu przypadała na kwiecień 2021 roku, podkreślono w materiale.

"Podjęta przez MCI Capital S.A. decyzja jest zgodna z deklarowaną wcześniej chęcią spłaty finansowań zapadających w ciągu najbliższych 18 miesięcy i poszukiwaniem długoterminowego finansowania dłużnego, zarówno w Polsce, jak i za granicą" - podsumowano w komunikacie.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

(ISBnews)