UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 5,5% r/r w 2019 r.

ISBNews
31.01.2020 07:24
A A A


Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy spadły o 5,5% r/r do 236 mln ton w 2019 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Praca przewozowa w 2019 r. wyniosła 55,9,mld tonokilometrów i była niższa o 6,3% r/r. W 2019 r. odnotowano natomiast wzrost średniej odległości przewozów do 236 km, tj. o blisko 2 km mniej niż w 2018 r.

"Wyniki za pierwsze i drugie półrocze 2019 r. były zbliżone, jednak w porównaniu z rokiem poprzednim większy spadek masy przewożonych towarów miał miejsce w drugiej połowie roku. Dane za 2019 r. pozwalają również zauważyć rosnące zainteresowanie wejściem na rynek przez nowych przewoźników. W 2019 r. ośmiu nowych przewoźników zrealizowało przewozy ładunków. Usługi transportu kolejowego zaczynają świadczyć operatorzy logistyczni, przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw kolejowych, ale także do przedsiębiorstw i producentów np. kruszyw" - czytamy w raporcie.

Pod względem udziału w rynku liderem pozostaje PKP Cargo z udziałem 40,35% wg masy oraz 43,92% wg pracy przewozowej, wskazał Urząd. Dalsze miejsca miały wg masy DB Cargo Polska (16,91% udziału), Lotos Kolej (5,42%) i PKP LHS (4,13%). Natomiast według pracy przewozowej za PKP Cargo znalazły się kolejno: Lotos Kolej (9,79%), DB Cargo Polska (5,66%) i PKP LHS (5,44%).

"W ostatnich latach rośnie jednak udział mniejszych przewoźników, którzy stosunkowo krótko funkcjonują na rynku. W 2019 r. przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1%, przetransportowali łącznie 13% masy ładunków. W przypadku pracy przewozowej łączny udział takich przewoźników wyniósł 10%. Mniejsi przewoźnicy to np. operatorzy logistyczni, którzy obecnie sami realizują przewozy do terminali, przedsiębiorstwa dla których przewozy kolejowe stanowią działalność pomocniczą w stosunku do głównego rodzaju działalności oraz przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw mających swoje przedstawicielstwa w wielu krajach Europy" - czytamy dalej.

"Z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych. Ten rodzaj transportu ma przed sobą przyszłość i należy go rozwijać.Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy i morski" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)