BoomBit chce wydawać rocznie 3-6 gier w formule GaaS

ISBNews
03.02.2020 18:22
A A A


Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Zarząd BoomBit podjął uchwałę w sprawie aktualizacji celów strategicznych i m.in. w perspektywie najbliższych 1-2 lat planuje wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service (GaaS) i dalszy intensywny rozwój portfolio gier typu hyper-casual, podała spółka.

"Grupa kapitałowa BoomBit dążąc do wzrostu wartości spółki i grupy stale poddaje analizie aktualne trendy obserwowane na rynku gier mobilnych, w celu dostosowania planu wydawniczego do dynamicznie zmieniających się preferencji graczy, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i kompetencji. Biorąc pod uwagę powyższe, grupa planuje kontynuować wydawanie gier w formule Game as a Service zarówno produkcji własnej, jak i zewnętrznych twórców, a także gier w formule Game as a Product, w których posiada pozycję wiodącego producenta gatunku Driving Simulator i Bridge" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że dostrzega potencjał dla swojego dalszego rozwoju w obszarze gier typu hyper-casual, co potwierdza istotna dynamika wzrostu przychodów uzyskanych z tego gatunku gier w ostatnich miesiącach.

"Dzięki elastycznej strukturze zespołów deweloperskich grupa jest w stanie dynamicznie alokować swoje zasoby do projektów, w których widzi największy potencjał przychodowy. W związku z powyższym, grupa postanowiła znacząco zwiększyć swoje zaangażowanie w produkcję oraz kampanie marketingowe gier hyper-casual. Grupa zakłada, iż skutkować to będzie istotnym wzrostem udziału przychodów z reklam w strukturze przychodów ogółem" - czytamy także.

Dodatkowo grupa uznaje za zasadne dalszą dywersyfikację źródeł przychodów poprzez dostosowywanie gier dotychczas wydanych przez spółkę oraz spółki z grupy na platformach iOS i Android do kolejnych platform. Szerokie kompetencje posiadane przez zespół specjalistów grupy w zakresie produkcji, marketingu oraz analizy parametrów monetyzacji gier pozwalają na elastyczne reagowanie i dostosowywanie swej działalności do aktualnych warunków rynkowych.

"Plany produkcyjne oraz wydawnicze grupy będą podlegać bieżącym aktualizacjom, przy czym w perspektywie najbliższych 1-2 lat grupa zakłada:

- wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service

- dalszy intensywny rozwój portfolio gier typu hyper-casual" - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że modyfikacje w strategii grupy, związane głównie z dobrymi wynikami sprzedażowymi gier hyper-casual, mogą skutkować koniecznością dokonania odpisów aktualizujących niektóre pozycje ujmowane jako nakłady na prace rozwojowe.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)