DNB, PwC: 44% firm widzi korzyści finansowe z działań proekologicznych

ISBNews
05.02.2020 12:14
A A A


Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Spośród ankietowanych przedsiębiorstw, 44% uważa, że działania na rzecz środowiska naturalnego i klimatu mogą przynieść wymierne korzyści finansowe, wynika z raportu DnB Banku Polska i PwC pt. "Kierunki 2020. Zielona odpowiedzialność biznesu. Czy biznes przyjazny środowisku się opłaca?". Zdaniem ekspertów obu instytucji, trend na rzecz takich działań w firmach będzie się pogłębiać.

"Większość przedsiębiorców odpowiedziała, że podjęło działania dla środowiska, ale jednocześnie największa grupa twierdzi, że koszty tych działań przekraczają przychody. Im bardziej negatywny jest wpływ danej branży na środowisko, tym trudniej o efekty. Zainteresowanie działaniami prośrodowiskowymi będzie jednak rosło, przede wszystkim dlatego, że rośnie świadomość konsumentów" - powiedział prezes DnB Bank Polska Artur Tomaszewski podczas prezentacji raportu.

Zgodnie z wynikami ankiety, 44% respondentów uważa, że działania ekologiczne mogą przynieść wymierne korzyści finansowe, a 47% dostrzega w takich działaniach korzyści wizerunkowe, jednak ich zdaniem w krótkim okresie koszty przewyższają korzyści.

Ponad 67% największych firm w Polsce wdrożyło inicjatywy mające zredukować ich wpływ na środowisko, a 14,5% ma je w planach.

Tomaszewski podkreślił, że przedsiębiorstwa są kluczową kategorią interesariuszy, bez których trudno będzie zatrzymać kryzys klimatyczny. Podkreślił, że podczas gdy państwom trudno jest się porozumieć, konsumentom łatwo jest podjąć decyzje, ale mają one niewielki wpływ. Natomiast wpływ niektórych firm jest ogromny.

Zdaniem 73,5% firm, to politycy mogą w największym stopniu przeciwdziałać zmianom środowiskowym, podczas gdy 70% wskazało na wpływ biznesu a 63% na wpływ społeczeństwa.

"Na szczęście badanie pokazuje, że świadomość wśród przedsiębiorców rośnie. 65% naszych respondentów uważa zanieczyszczenie środowiska a 55% uważa zmiany klimatyczne za najważniejsze wyzwania współczesności. Z kolei, zgodnie z wynikami ankiety PwC, obserwujemy 25-proc. wzrost zaniepokojenia zmianami klimatycznymi wśród CEO" - dodał prezes.

Na działania firm będzie mieć wpływ po pierwsze efekt popytowy - ponad 80% konsumentów oczekuje postawy prośrodowiskowej, a także sprawdza produkt. Drugi element to aspekt kosztowy - do niedawna przedsiębiorstwa nie uwzględniały zewnętrznych efektów w kosztach. Dziś rośnie liczba regulacji, które podają ten koszt i przerzucają na firmy.

"Pytanie brzmi nie 'czy', tylko 'kiedy', drugie pytanie to 'jak'. Jak? Tak, że nie może to być coś, co nie jest powiązane z podstawową linią działania firmy" - powiedział wiceprezes PwC Polska Jacek Socha.

Wskazał, że niestosowanie działań proekologicznych przez korporacje generuje rosnące ryzyko kryzysów wizerunkowych.

Tomaszewski wskazał też, że ze względu na rozpowszechniające się postawy proekologiczne także wśród instytucji finansowych, pozyskanie kapitału będzie coraz droższe dla firm, które nie dbają o środowisko naturalne.

"Element oceny ESG jest coraz ważniejszy" - powiedział.

W raporcie wskazano też na zróżnicowany wpływ poszczególnych branż na środowisko. Przykładowo rolnictwo wykorzystuje 70% słodkiej wody pobieranej bezzwrotnie z rzek i jezior, a dalsze 20% wykorzystywane jest przez przemysł. Farmacja i handel detaliczny generują podobną ilość plastiku o krótkim okresie wykorzystania. Branża farmaceutyczna generuje też więcej emisji dwutlenku węgla niż motoryzacyjna.

Ankieta na potrzeby raportu została przeprowadzona w listopadzie 2019 r. za pośrednictwem internetu na próbie 55 przedsiębiorców będących klientami Banku DnB.

(ISBnews)