PKN Orlen zawarł umowę na wykonanie instalacji Visbreakingu za ok. 750 mln zł

ISBNews
05.02.2020 12:07
A A A


Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku" podpisał umowę z konsorcjum spółek KTI Poland i IDS-BUD o projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie "pod klucz" Instalacji Podstawowej Visbreakingu na łączną kwotę ok. 750 mln zł, podała spółka.

"Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności przerobu ropy poprzez zwiększenie uzysków produktów o wysokiej marży w wyniku pogłębionej konwersji pozostałości próżniowej z instalacji DRW. Koszt inwestycji wyniesie około 1 mld zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2022 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA PKN Orlen S.A., może wzrosnąć w przedziale od 340 do 415 mln zł rocznie" - czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie spółka podała, ujawniając opóźnioną informację poufną, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na podpisanie umów na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, o łącznej wartości ok. 950 mln zł.

"28 listopada 2019 r. rada nadzorcza spółki w ramach uchwały wyraziła zgodę na zawarcie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 'Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku', w szczególności następujących umów:

- umowy z konsorcjum spółek KTI Poland S.A. i IDS-BUD S.A. o projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie 'pod klucz' instalacji podstawowej Visbreakingu na łączną kwotę ok. 750 mln zł oraz

- innych umów dotyczących infrastruktury pomocniczej na łączną kwotę ok. 200 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)