MAP powoła komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego

ISBNews
07.02.2020 15:51
A A A


Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) powoła komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego, wynika z informacji przekazanych przez resort.

"Zadaniem komisji jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, a zwłaszcza przedstawienie rekomendacji dotyczących wprowadzenia prawa koncernowego, zasad informowania wspólników lub akcjonariuszy o informacjach dotyczących spółek kapitałowych, a także określenia kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków" - czytamy w zaproszeniu na konferencję prasową w sprawie powołania komisji.

W ramach prac nad reformą powołane zostaną zespoły eksperckie, których zadaniem będzie wspieranie działań komisji. Będą to:

- Zespół ds. prawa koncernowego,

- Zespół ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych,

- Zespół ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych,

- Zespół ds. reformy prawa handlowego,

- Zespół konsultacyjny.

"Skarb państwa jest podmiotem kontrolującym największą grupę kapitałową w Polsce. W jej skład wchodzą spółki kontrolowane bezpośrednio oraz pośrednio przez skarb państwa. Reforma nadzoru właścicielskiego ma dostosować przepisy prawa do stale zmieniających się potrzeb złożonego obrotu gospodarczego, co poprawi efektywność funkcjonowania spółek i wzmocni zaufanie wspólników i akcjonariuszy. W konsekwencji mienie państwowe będzie wykorzystywane bezpieczniej i efektywniej" - czytamy dalej.

W MAP funkcjonuje już pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Funkcję tę pełni wiceminister Janusz Kowalski.

(ISBnews)