Grupa IMS miała wstępnie 9,5 mln zł zysku netto w 2019 r.

ISBNews
10.02.2020 14:02
A A A


Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Grupa IMS miała szacunkowo prawie 59 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA i 9,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 roku, podała spółka powołując się na wstępne dane.

"Szacunkowe wyniki Grupy kapitałowej IMS (Grupa IMS) za 2019 rok:

1. Przychody ze sprzedaży: 58,9 mln zł

2. EBITDA: 18,0 mln zł

3. EBIT: 11,9 mln zł

4. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 9,5 mln zł" - wymieniono w komunikacie.

Rok 2019 był rokiem inwestycji w Grupie IMS. Kluczowe z nich to: zwiększenie potencjału ludzkiego w działach sprzedażowych, głównie w Mood Factory Sp. z o.o. pozyskującej lokalizacje abonamentowe na rynkach lokalnych; szeroko prowadzone działania komunikacyjno - marketingowe; projekt budowy i komercjalizacji własnych bibliotek muzycznych; projekt Aroma Next Generation, dotyczący stworzenia własnego, nowoczesnego urządzenia do aromamarketingu, podano także.

"W ocenie zarządu emitenta, biorąc pod uwagę tak szeroko prowadzone inwestycje, Grupa IMS osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w 2019 roku. Te inwestycje już przynoszą pierwsze efekty. Rok 2019 był rekordowy jeśli chodzi o liczbę organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych. Grupa IMS zwiększyła stan posiadanych lokalizacji abonamentowych o 2 463 sztuki. To pierwszy rok w historii, w którym wzrost organiczny abonamentów przekroczył poziom 2 000 sztuk. Z ww. 2 463 lokalizacji aż 1 494 (61%) pozyskanych zostało w okresie sierpień - grudzień 2019, co oznacza, że ich wpływ na wyniki 2019 roku był relatywnie niewielki, natomiast silniej wpłyną na wyniki roku 2020 i kolejnych. Analogicznym rokiem inwestycyjnym w Grupie IMS, choć na zdecydowanie mniejszą skalę tak jeśli chodzi o różnorakość projektów jak i o poniesione wydatki, był rok 2016. Zaowocowało to później bardzo dobrymi wynikami finansowymi w roku 2017 i 2018" - czytamy dalej.

Osiągnięte wyniki w zakresie EBITDA i liczby pozyskanych lokalizacji abonamentowych są w granicach celów, opublikowanych przed blisko czterema laty [...]. W ocenie zarządu obrazuje to słuszność przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju emitenta, wskazano także.

"Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym funkcjonowania w strukturach Grupy IMS spółki APR Sp. z o.o. (APR), nabytej w październiku 2018 roku. W ocenie zarządu, było to udane dla emitenta przejęcie. Wstępne wyniki APR za 2019 rok przedstawiają się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży: 4 965 tys. zł (wzrost w stosunku do 2018 roku o 52%)

2. EBITDA: 1 254 tys. zł (wzrost w stosunku do 2018 roku o 136%)

3. EBIT: 966 tys. zł (wzrost w stosunku do 2018 roku o 238%)

4. Zysk netto: 914 tys. zł (wzrost w stosunku do 2018 roku o 533%)" - podano także.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)