KE: W kwestii opodatkowania tytoniu konieczne jest kompleksowe podejście

ISBNews
10.02.2020 14:05
A A A


Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Pojawienie się e-papierosów, czy podgrzewanych wyrobów tytoniowych wskazuje na istniejące ograniczenia prawne, dotyczące opodatkowania tytoniu, uznała Komisja Europejska (KE).

KE oceniła skuteczność dyrektywy Rady 2011/64 / UE w sprawie struktury i stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych na podstawie kryteriów oceny określonych w wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa.

"Pojawienie się nowych produktów, takich jak e-papierosy, podgrzewane wyroby tytoniowe i nowe produkty uzależniające, ujawnia ograniczenia obecnych ram prawnych. Chociaż obecne przepisy działają dobrze pod względem przewidywalności i stabilności dochodów podatkowych państw członkowskich, nie są już tak skuteczne w powstrzymywaniu konsumpcji" ? zaznaczyła Komisja w komunikacie.

W ocenie Komisji, wzrost minimalnych stawek UE dla papierosów i drobno krojonego tytoniu (..) miał wpływ tylko w kilku państwach członkowskich, przede wszystkim tych o bardzo niskim poziomie opodatkowania. Z danych Komisji wynika, że pali 26% dorosłych mieszkańców państw Unii Europejskiej i 29% młodych Europejczyków w wieku 15-24 lat.

"Uruchomienie europejskiego planu walki z rakiem podkreśla kluczową rolę podatków w zmniejszaniu konsumpcji tytoniu, w powstrzymywaniu młodych ludzi od palenia" ? podkreślono w komunikacie. Komisja zwraca też uwagę na "luki cenowe między państwami członkowskimi", które  - w jej ocenie ? "stanowią wystarczającą zachętę ekonomiczną do niezamierzonego wysokiego poziomu zakupów transgranicznych". Średnia cena paczki papierosów może wynosić od 2,57 euro do blisko 11,40 euro.

Z tego też względu w ocenie Komisji "potrzebne jest bardziej kompleksowe podejście uwzględniające wszystkie aspekty kontroli tytoniu, w tym zdrowie publiczne, podatki, walkę z nielegalnym handlem i problemy środowiskowe".  Raport ma być dostępny wkrótce.

(ISBnews)