IMS zarekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

ISBNews
10.02.2020 14:15
A A A


Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Grupa IMS będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok, przeznaczając na ten cel kwotę do 6,28 mln zł, wynika z komunikatu spółki.

"Biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2019 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową emitenta i grupy, będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6 284 817,20 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 07.02.2020 roku, to 5,18%" - czytamy w komunikacie. 

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31 424 086 akcji (tj. liczba akcji emitenta minus akcje własne przeznaczone do umorzenia). 

"Z uwagi na trwający proces nabywania akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez zarząd spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez ZWZ według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 20 gr na akcję za 2019 rok" - czytamy dalej.

Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)