Mennica planuje zwiększenie inwestycji w Eneę do maks. 100 mln zł

ISBNews
11.02.2020 08:49
A A A


Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Mennica Polska zdecydowała (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł, podała Mennica. Dotychczasowe zaangażowanie w akcje Enei wynosi 75,65 mln zł.

"Łączna maksymalna wartość inwestycji, z uwzględnieniem posiadanych na dzień niniejszego raportu bieżącego akcji, nie przekroczy kwoty 100 mln zł. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego. Maksymalna cena, po jakiej nabywane mogą być akcje, została ustalona w uchwale zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Zarząd będzie na bieżąco dokonywał analizy wskaźników finansowych Enea i na ich podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej, podano także.

Dotychczasowe zaangażowanie w akcje Enei wynosi 75 652 900,28 zł i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enei, przypomniano.

"Nabycie akcji nie stanowi dla spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w akcje będzie stanowić dla spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych. Na dzień niniejszego raportu spółka nie przewiduje dalszego zwiększania limitu inwestycyjnego na ww. inwestycję. Spółka dopuszcza możliwość sprzedaży akcji" - czytamy także.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)