Rząd przyjął założenia do finansowania rozwoju wsi ze środków UE w l. 2021-2027

ISBNews
11.02.2020 12:23
A A A


Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027", przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W dokumencie przedstawiono możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności.

"Na Wspólną Politykę Rolną dla wszystkich krajów członkowskich Komisja Europejska zaproponowała 365 mld euro. Na płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe przewidziano 286,2 mld euro, zaś na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro. Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 2021-2027 to 30,6 mld euro (w cenach bieżących). Proponowane środki na Politykę Spójności dla wszystkich krajów członkowskich UE wynoszą 330,6 mld euro. Proponowane środki dla Polski to 64,4 mld euro (w cenach z 2018 r.)" - czytamy w komunikacie.

Nowe działania w ramach WPR będą koncentrowały się na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony. Sprostanie oczekiwaniom Komisji Europejskiej, związanym z realizacją przez rolnictwo celów środowiskowo-klimatycznych, będzie wymagało przeznaczenia na ten cel większej niż dziś części WPR. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia pozostałych środków europejskich, w tym w szczególności z Polityki Spójności, podano także.

"Na obszarach wiejskich ze środków Polityki Spójności potrzebne będą m.in. inwestycje dotyczące:

-  gospodarowania  wodą (magazynowanie, retencja, itp.),

- gospodarki  odpadami i ściekami,

-  infrastruktury umożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy (transport, energia, internet, itp.)" - wymieniono dalej.

W negocjacjach na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach obu polityk, podkreślono.

(ISBnews)