Kalendarium ISBnews

ISBNews
12.02.2020 18:00
A A A


 CZWARTEK, 13 lutego

--09:00: Planowane posiedzenie Sejmu

--09:00: Spotkanie prasowe z prezesem Allegro François Nuyts 

--09:00: Posiedzenie sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa

--10:00: Konferencja prasowa Citi Handlowego nt. wyników   

--10:00:Konferencja prasowa nt. działań biznesowych PKN Orlen w kontekście planów sportowych Roberta Kubicy na 2020 rok

 

PIĄTEK, 14 lutego

-- 09:00: Planowane posiedzenie Sejmu  

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 roku, szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2019 roku

 

WTOREK, 18 lutego

--11:00: Konferencja prasowa Suntago z okazji otwarcia Park of Poland

 

ŚRODA, 19 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 roku

 

CZWARTEK, 20 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej i produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

 

PIĄTEK, 21 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2019, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2020 roku

(ISBnews)