Orange Polska miał 186 mln zł straty netto, 707 mln zł EBITDaL w IV kw. 2019 r.

ISBNews
13.02.2020 08:05
A A A


Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska odnotował 186 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej  (według MSSF16) w IV kw. 2019 r. wobec 15 mln zł straty (według MSR17) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 155 mln zł (według MSSF16) wobec 64 mln zł zysku (według MSR17) rok wcześniej. EBITDAaL wyniosła 707 mln zł  (według MSSF16) wobec 686 mln zł rok wcześniej (według MSSF16).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2999 mln zł (według MSSF16) w IV kw. 2019 r. wobec 2923 mln zł (według MSSF16) rok wcześniej. 

Nakłady inwestycyjne wyniosły 700 mln zł (według MSSF16) wobec 767 mln zł rok wcześniej (według MSSF16). Organiczne przepływy pieniężne wyniosły 334 mln zł (według MSSF16) wobec 327 mln zł (według MSSF16) rok wcześniej.

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (według MSSF16) w porównaniu z 10 mln zł zysku (według MSR17) rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 406 mln zł (według MSSF16) w porównaniu z 11 087 mln zł (według MSSF16) rok wcześniej.  EBITDAaL wyniosła 3 006 mln zł  (według MSSF16) wobec 2 809 mln zł rok wcześniej (według MSSF16).

Na koniec grudnia baza operatora składała się z 15,284 mln kart SIM, w tym 10,24 mln post-paid i 5,04 mln pre-paid. Liczba klientów stacjonarnych usług głosowych wyniosła ok. 3,11 mln. Liczba klientów światłowodu sięgnęła 520 tys.    

"Drugi rok z rzędu wzrostu rentowności operacyjnej: w 2019 roku wzrost EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) o 7% r/r (cel osiągnięty), co odzwierciedla: wzrost przychodów, dalszą znaczną optymalizację kosztów: koszty pośrednie spadły w 2019 roku o 7% r/r, rekordowe zyski ze sprzedaży aktywów w wysokości 271 mln zł" - czytamy w raporcie.

W 2019 roku wzrost przychodów o 2,9% r/r (wzrost przychodów wykazany po raz pierwszy od trzynastu lat), odzwierciedlający: wysoką dynamikę wzrostu w usługach konwergentnych, usługach IT i integracyjnych (po raz pierwszy z konsolidacją wyników spółki BlueSoft) oraz sprzedaży sprzętu, poprawę trendu przychodów z usług wyłącznie komórkowych, odzwierciedlającą mniejszy spadek liczby klientów abonamentowych oraz stopniową poprawę trendu ARPO, utrzymującą się presję w obszarze usług tradycyjnych, wymieniono także.   

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 140 mln zł (według MSSF16) wobec 2 114 mln zł rok wcześniej (według MSSF16). Organiczne przepływy pieniężne wyniosły 737 mln zł (według MSSF16) wobec 411 mln zł (według MSSF16) rok wcześniej.

"Proces powrotu Orange Polska na ścieżkę wzrostów przebiega zgodnie z planem. Mam wielką przyjemność poinformować o tym, że w 2019 roku utrzymaliśmy wzrost: nasz wskaźnik rentowności operacyjnej (EBITDAaL) zwiększył się drugi rok z rzędu. Ponadto, zaraportowaliśmy wzrost przychodów ? po raz pierwszy od 13 lat. Osiągamy założone cele dzięki bardzo konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez zgodnego wysiłku całej naszej organizacji" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w raporcie

Dodał, że rok 2019 przyniósł przełom na rynku telekomunikacyjnym w Polsce: operatorzy mobilni przyjęli podejście "więcej za więcej". 

"Cieszy nas, że nasza ukierunkowana na wartość strategia została dobrze przyjęta przez klientów Orange Polska. W abonamentowych usługach głosowych liczba przyłączeń netto była wyższa, a wskaźnik odejść niższy niż w 2018 roku. W tym kontekście należy mocno podkreślić, że w 2019 roku poprawiliśmy pozycję w rankingu NPS (Net Promoter Score), co potwierdza słuszność naszej koncentracji na kliencie" - dodał prezes. 

Zaznaczył, że czwarty kwartał był rekordowy pod względem sprzedaży oferty światłowodowej: liczba przyłączeń netto sięgnęła 47 tys. Po wzroście w ubiegłym roku o ponad 40%, klienci usług światłowodowych stanowią już 20% całkowitej bazy klientów stacjonarnego dostępu do Internetu. 

"Te doskonałe wyniki pokazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na tę technologię, a klienci doceniają przewagę światłowodu. Pozwala to nam odzyskać udział w rynku, zwłaszcza w dużych miastach. Budowa naszej sieci światłowodowej to inwestycja w technologię przyszłości, która będzie nam służyć przez dziesięciolecia" - stwierdził prezes Orange Polska. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 88 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)