KE: Prognoza wzrostu PKB Polski bez zmian, to: 3,3% w 2020 i w 2021 r.

ISBNews
13.02.2020 11:54
A A A


Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) pozostawiła bez zmian prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski, określoną na jesieni na 3,3% - wynika z zimowej prognozy KE. Prognoza na 2021 r. również pozostała na poziomie 3,3%, bez zmian w stosunku do poprzedniej.

"Oczekuje się, że konsumpcja prywatna pozostanie silnym czynnikiem wzrostu w 2020 r., wspierana korzystnymi zmianami na rynku pracy, impulsami fiskalnymi i zaufaniem konsumentów. Oczekuje się, że dalsze podwyżki płac będą wspierać konsumpcję, mimo że wyższa inflacja będzie miała wpływ na siłę nabywczą gospodarstw domowych. (..)  Jednocześnie wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych stanie się ważnym czynnikiem wzmacniającym inwestycje prywatne, zwłaszcza inwestycje w maszyny i urządzenia" ? czytamy w raporcie.

Według Komisji inflacja wzrośnie do do 2,7% w 2020 r. I 2,5% w 2021 r. W ocenie Komisji "ceny żywności i usług będą głównymi czynnikami powodującymi wzrost inflacji w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami".

Z prognozy wynika także, że w 2020 r. gwałtownie wzrosną ceny energii elektrycznej ze względu na zmiany regulacji, a spadające ceny ropy na rynkach światowych będą powstrzymywać tę tendencję.

(ISBnews)