KE podtrzymała prognozę wzrostu PKB strefy euro wys. 1,2% w 2020 i 2021 r.

ISBNews
13.02.2020 12:24
A A A


Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) utrzymała bez zmian prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro; jest to 1,2% zarówno na 2020 jak i 2021 rok, poinformowała Komisja w zimowej prognozie.

Komisja zwróciła jednak uwagę, że "prognozy na 2021 r. opierają się na czysto technicznym założeniu status quo w zakresie stosunków handlowych między UE a Wielką Brytanią". "Służy to wyłącznie celom prognostycznym i nie odzwierciedla oczekiwań ani prognoz dotyczących wyniku negocjacji między UE a Wielką Brytanią w sprawie ich przyszłych relacji" ? zastrzegła Komisja.

"Niemniej jednak strefa euro pozostaje na ścieżce umiarkowanego wzrostu, ponieważ czynniki strukturalne nadal mają wpływ na potencjał. Po stronie popytu oczekuje się, że poziom konsumpcji prywatnej utrzyma obecne tempo wzrostu. (?) Jednak niepewność co do polityki handlowej pozostanie wysoka, a wraz ze słabością handlu międzynarodowego ma osłabić inwestycje i eksport sprzętu" ? zaznaczono w raporcie.

Według prognoz, inflacja w strefie euro wyniesie średnio 1,3% w 2020 r i 1,4% w 2021 r.

Komisja zastrzegła, że "prognozy te obarczone są ryzykiem, gdyż ? podobnie jak jesienią - europejska gospodarka nadal stoi w obliczu wysokiego stopnia niepewności, szczególnie w odniesieniu do polityki handlowej i otoczenia zewnętrznego".

(ISBnews)