Skarbiec TFI: Aktywa usługi asset management wzrosły o ponad 12% m/m w styczniu

ISBNews
13.02.2020 13:03
A A A


Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Aktywa zgromadzone w usłudze asset management w 2019 r. podwoiły się i na koniec grudnia minionego roku ich wartość wyniosła ponad 500 mln zł. Natomiast na koniec stycznia 2020 r. pula ta przekroczyła wartość 570 mln zł, co w ujęciu procentowym oznacza wzrost w ciągu miesiąca o ponad 12%, poinformowała ISBnews.TV prezes Skarbiec TFI Anna Milewska.  

"Alternatywne formy inwestowania, takie jak asset management, zyskują coraz bardziej na popularności. Dynamika wzrostu wynika po pierwsze z niskiego oprocentowania lokat bankowych, po drugie klienci cenią sobie indywidualne podejście odnośnie lokowania nadwyżek finansowych. Takie możliwości daje właśnie usługa asset management. Jako Skarbiec TFI mamy duże doświadczenia na tym polu" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.TV. 

Usługę asset management w Skarbiec TFI tworzą m.in. strategie indywidualne i siedem portfeli modelowych, z różnym udziałem funduszy akcyjnych, mieszanych i dłużnych, a inwestycje są możliwe zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. 

"Dzięki dużej różnorodności portfeli inwestycyjnych nasi klienci mogą dobrać odpowiednią strategię dopasowaną do akceptowanego przez nich profilu ryzyka oraz okresu w jakim chcą lokować środki" - dodała Milewska. 

"Strategie Skarbiec TFI wyróżniają się na tle strategii znajdujących się w grupach porównawczych. W okresie trzech lat rentowność Strategii Agresywnej wzrosła o niemal 19%. Natomiast w samym 2019 r. wynik Strategii Agresywnej Globalnej wzrósł o ponad 19%"-  stwierdziła prezes.  

Poinformowała również, że rozwijając segment asset management Skarbiec TFI wzmocnił wewnętrzną strukturę sprzedaży i w efekcie zwiększył liczbę osób dedykowanych temu obszarowi biznesu. 

"Warto zwrócić także uwagę na to, że w ciągu ostatnich miesięcy rośnie zainteresowanie usługą zarządzania aktywami wśród klientów instytucjonalnych. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Jest wiele podmiotów, które swoich nadwyżek z różnych przyczyn nie mogą lokować w fundusze inwestycyjne, ale mogą lokować w obligacje - czy to skarbowe, czy komunalne. A nasza usługa zarządzania aktywami opiera się m.in. na tych instrumentach finansowych  i to powoduje, że rozwiązania oferowane przez Skarbiec TFI mogą być wybierane przez bardzo szeroką grupę inwestorów" - powiedziała prezes. 

Według stanu na 31.01.2020 r. Skarbiec TFI zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews/ISBnews.TV)